El ple municipal de Terrassa ha fet l’aprovació definitiva de l’inventari de camins públics municipals de Terrassa. En el del 31 gener de 2019 es va fer l’aprovació inicial d’aquest estudi, elaborat per definir la xarxa de camins i millorar la seva gestió, ordenació, manteniment i conservació, i complir així amb el reglament del patrimoni dels ens locals, que contempla l’obligatorietat de tenir-lo actualitzat. Només Marc Armengol, del PSC ha intervingut per recordar que és un element per accedir més fàcilment a l’anella verda. S’ha aprovat per unanimitat.

En el període d’exposició pública, s’han presentat tres al·legacions, de les quals s’han estimat dues per excloure de l’inventari el camí de Terrassa als Pinetons per Can Font de Gaià i la Pineda, i se n’ha desestimat la que proposava que el camí de la Innovació (situat al Nord del terme municipal) fos exclòs de l’inventari. L’inventari és fruit d’un estudi cofinançat per la Diputació de Barcelona, que es va endegar en el mandat anterior, i que contempla 40 camins, amb una longitud total de 104,7 km i que la majoria formen part del gruix de vials que hi ha dins l’àmbit periurbà de Terrassa.

L’inventari inclou un total de 40 camins de titularitat pública que conformen una longitud total de 104,7 km, i que inclou majoritàriament el gruix de camins periurbans de la ciutat. Aquest inventari s’ha fet mitjançant un estudi cofinançat per la Diputació de Barcelona, en un treball que es va iniciar a l’anterior mandat. L’objectiu és millorar la seva gestió, ordenació, manteniment i conservació, i complir el reglament del patrimoni dels ens locals, que contempla l’obligatorietat de tenir actualitzat l’inventari dels seus béns.

Aquests itineraris han estat seleccionats a partir de fonts documentals de caràcter històric i geogràfic, que daten dels segles XIX i XX. També s’han considerat les investigacions realitzades per Xavier Campillo i Besses (2015) i el Gabinet Gaudí (2017) sobre la titularitat dels camins del municipi de Terrassa.

Els camins inventariats són els següents:

Camí ral de Terrassa a Sant Llorenç per Matadepera

Camí de Terrassa a Matadepera per la riera de les Arenes

Camí dels Monjos

Camí de l’Espardenyera

Camí vell de Sant Quirze del Vallès a Matadepera

Camí de Maiol

Camí de Terrassa a Can Sales per Mossèn Homs i Ca n’Arnella

Camí vell de Terrassa a Castellar

Camí dels Plans de Can Bonvilar

Camí del Torrent de la Betzuca

Camí de la Grípia al camí vell de Sant Quirze del Vallès a Matadepera

Camí vell de Sant Quirze a Sant Julià d’Altura

Camí ral de Terrassa a Sabadell

Camí de Can Viver a Torrebelardo

Camí vell de Terrassa a Sant Quirze del Vallès i Barcelona

Camí vell de Terrassa a Ca n’Amat de les Farines

Camí vell de Terrassa a Rubí

Camí de Can Curet

Camí de la carena de Mas Bellver

Camí del torrent de Can Guitard

Camí vell de Terrassa a Sant Muç

Camí vell de Viladecavalls a Rubí

Camí de Mas Canet

Camí vell de Terrassa a Castellbisbal

Camí vell de Terrassa a Ullastrell i Martorell (i Olesa)

Camí ral de Terrassa a Martorell per la carena del Pèlag i la riera de Gaià

Camí de Can Pepet

Camí vell de Terrassa a Vacarisses

Camí de Can Gonteres

Camí de la carretera de Rellinars (B-122) a Can Gonteres

Camí vell de Terrassa a Rellinars

Camí de Terrassa als Pinetons per Can Font de Gaià i la Pineda

Camí vell de Matadepera a Rellinars i Vacarisses

Camí ral de Barcelona a Manresa

Camí de Ca n’Amat de la Muntanya al camí vell de Matadepera a Rellinars

Camí dels Plans de Can Bogunyà

Camí de Ca l’Escaiol

Camí de la Innovació

Camí al turó de Roques Blanques per Can Candi

Camí de l’Alberg

Nou comentari