MónTerrassa
Biografia del nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau

Salvador Cristau Coll va néixer a la ciutat de Barcelona el dia 15 d’abril de 1950. Va fer estudis en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i va obtenir el grau de llicenciat l’any 1972. Ingressà en el Seminari Major de Toledo l’any 1976 i va rebre l’ordenació presbiteral a la Catedral de Toledo el 12 d’octubre de l’any 1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Burgos. Món Terrassa li va fer la primera entrevista just ser nomenat.

El mateix any 1980 fou nomenat vicari de les parròquies del Buen Pastor i de San Justo y Pastor a la ciutat de Toledo i al mateix temps notari del Tribunal Eclesiàstic de Toledo. El 1984 va passar a ser administrador parroquial de la parròquia de Santa Leocàdia a la mateixa ciutat i formador en el Centre de Vocacions Adultes.

L’any 1985 es va traslladar a Barcelona i fou nomenat vicari de la parròquia de Sant Vicenç a Mollet del Vallès, incardinant- se aquell mateix any a l’arxidiòcesi de Barcelona.

L’any 1989 fou nomenat Oficial de la Cúria de Barcelona i el 1990 vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat a la pròpia ciutat.

L’any 1991 va entrar a formar part de l’equip de formadors del Seminari Major de Barcelona, en el qual successivament ha estat també vicerector (1994) i director espiritual (1997).

El 1998 va passar a ser adscrit en la parròquia de Corpus Christi de Barcelona i el 1999 Delegat Episcopal per a les qüestions administratives matrimonials en el Vicariat General de l’Arquebisbat. El mateix any fou també nomenat rector de la Basílica parroquial de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona i l’any següent, el 1999, administrador parroquial de la parròquia de Sant Jaume Apòstol, compaginant la dedicació a ambdues parròquies. Ha estat també durant aquest període arxipreste de l’Arxiprestat de la Catedral (2001-2004). L’any 2000 fou també nomenat Promotor de Justícia de l’Arquebisbat.

L’any 2001 va ser nomenat Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat de Barcelona i amb la creació l’any 2004 de la noves diòcesis de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat fou el primer Secretari General i Canceller de les dues noves diòcesis.

Amb la creació de la diòcesi de Terrassa el 15 de juny de 2004 hi va quedar incardinat com a prevere. El dia 1 de setembre de 2004 va ser nomenat rector de la Parròquia del Sant Esperit i Catedral de Terrassa i el 29 de setembre Vicari General. Des de l’any 2005 és membre del Consell Presbiteral, del Consell Pastoral Diocesà i del Col·legi de
Consultors.

Amb la creació del Seminari Major Diocesà de Terrassa l’any 2006 va ser nomenat rector i l’any 2008 Delegat Episcopal de Pastoral Vocacional. Entre els anys 2008 i 2010 va ser també administrador parroquial de la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, on es troba ubicat el Seminari Diocesà.

El 18 de maig de 2010 va ser nomenat Bisbe titular de Algecires i Auxiliar de Terrassa. L’ordenació episcopal va tenir lloc el dia 26 de juny de 2010 a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa.

El Col·legi de Consultors de la diòcesi de Terrassa el va escollir Administrador Diocesà el 15 de juny de 2021. El 3 de desembre de 2021 fou nomenat Bisbe diocesà de Terrassa i el 5 de febrer de 2022 inicia el seu ministeri a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix