MónTerrassa
Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas

La Junta de Govern celebrada avui, 5 de febrer, ha aprovat definitivament el document d’actualització del projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de transformació de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas, situada al barri del Segle XX. Aquest és el darrer tràmit administratiu necessari, per part de l’Ajuntament, perquè la Junta de Compensació del sector iniciï la transformació d’aquest gran espai degradat de la ciutat, de 30.692 m2 de superfície. La Junta de Govern va ratificar el 24 d’abril de 2020 la resolució relativa a l’aprovació inicial de l’actualització d’aquest projecte de reurbanització, presentat per la Junta de Compensació d’aquest àmbit, i que ja va ser aprovat el 8 d’octubre de 2010. Amb aquesta tramitació, es tira endavant amb la reurbanització dels carrers de Baldrich, Prim, Lepant i de la carretera de Rubí, compresos en aquest sector. També s’executarà la creació d’un nou espai interior amb les obres d’urbanització i s’obrirà un nou vial, que travessarà l’àmbit d’est a oest, que connectarà els carrers d’Escudé i de Sant Sebastià i que serà restringit al trànsit per garantir, així, una correcta mobilitat.

El projecte d’urbanització contempla l’estudi de descontaminació del terreny, els enderrocs de les naus que són incompatibles amb el planejament i moviment de terres; la pavimentació de carrers i voreres; l’adequació dels serveis existents i la creació de noves xarxes (enllumenat públic, abastament d’aigua, electricitat, gas, reg, fibra òptica, etc); la recollida lateral de residus; la instal·lació de mobiliari urbà i jardineria, que incorpora una zona de jocs infantis accessibles i inclusius, l’augment de zones d’arbrat en vials i espai interior i la senyalització (vertical i horitzontal). També s’inclou la rehabilitació de la xemeneia Sala i Badrinas per incorporar-la a l’espai públic. El pressupost total previst és de 4.918.700,72 euros. El termini màxim per iniciar les obres d’enderroc és de sis mesos, a comptar des d’avui. L’execució prevista és d’un total de 15 mesos: tres per enderrocar les antigues fàbriques tèxtils, que són incompatibles amb el planejament, i 12 per les obres d’urbanització. Amb tot, i prèviament a l’inici de les obres d’urbanització i de manera preferencial als treballs d’enderroc, es realitzaran tots els tràmits i actuacions necessàries per a la descontaminació dels sòls. Aquests treballs, exigits i aprovats per l’Agència de Residus de Catalunya, aniran a càrrec de la propietat del sector i en cap cas alteraran els terminis màxims d’inici de les obres d’urbanització.

Un dels últims vapors tèxtils

L’àmbit del pla de millora d’aquest comprèn els terrenys que, fins a finals dels anys setanta, van acollir l’empresa «Sala Badrinas», l’últim dels grans vapors tèxtils que van estar actius a Terrassa. Després del seu tancament, l’espai d’aquestes naus es va llogar a tercers per desenvolupar altres activitats industrials vinculades, la gran majoria, al sector tèxtil. Una de les peces que formen part d’aquest àmbit urbanístic és la que haurà d’acollir el futur Institut Escola Sala i Badrinas, de dues línies, un projecte per a l’execució del qual el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa van signar un protocol de col·laboració. El nou centre podria entrar en funcionament el curs escolar 2023-2024.

aaa

!--akiadsense-->

Antecedents

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) contempla diversos sectors en sòl urbà no consolidat, entre ells el Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala Badrinas (PM-BAL163) que comprèn els terrenys delimitats al nord pel carrer Prim, a l’est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer Lepant i a l’oest pel carrer Baldrich. El 8 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de Transformació del sector de la Fàbrica Sala Badrinas (PM-BAL163) promogut per la Junta de Compensació. El projecte d’urbanització va ser redactat per BAMMP Arquitectes o Associats, SLP; amb un pressupost de contractació de 7.625.722,87 euros (IVA inclòs). Les obres d’urbanització de l’àmbit no es van arribar a executar. Ara, la Junta de Compensació vol desenvolupar aquest àmbit, però, després del temps transcorregut des de l’anterior projecte d’urbanització, ha estat necessari actualitzar el Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala i Badrinas per poder així iniciar les obres d’enderroc, urbanització i edificació contingudes al sector.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa