MónTerrassa
Acord per continuar a Terrassa la lluita contra les plagues malgrat l’estat d’alarma

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER INSTAR A REPRENDRE L’ACTIVITAT DEL SERVEI DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN CONTROL DE PLAGUES (aprovat per unanimitat)

En el context duna situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19, declarada com a pandèmia per part de lOMS i dacord amb les mesures adoptades pel govern dEspanya i de Catalunya en el marc de lactivació del PROCICAT per part la Generalitat i de Catalunya i de lestat dalarma declarat pel Reial Decret 463/220 de 14 de març. En coherència, lAjuntament de Terrassa declara la fase d’emergència -1 dintre del Pla dEmergència Municipal amb motiu de la situació causada pel coronavirus COVID-19.

És en aquest context en el qual recalquem la importància del manteniment de les zones verdes, d’herbes a la via pública, no tan sols quant a la seva sega, sinó també a aquelles tasques de control de plagues urbanes (especies no protegides i considerades plagues) com ara rosegadors, aus urbanes, paneroles, mosquits, amb l’objectiu de mantenir-los dins un llindar de tolerància, de forma que no provoquin molèsties a la ciutadania. Moltes d’aquestes activitats, que abans es realitzaven en accions programades i sistemàtiques, o bé atenen incidències puntuals dels ciutadans, amb l’estat d’alarma s’han vist interrompudes. De cara a l’acció de sega d’herbes a la via pública que es durà a terme pròximament, reprenent aquesta tasca de manteniment dels nostres carrers que va disminuir a causa de la crisi sanitària, creiem també pertinent que el servei de Protecció de la salut torni a reprendre, de la manera que es consideri més adient, la seva activitat. És sabut que l’escassa presència de persones afavoreix que algunes espècies, com ara rosegadors, aus urbanes, o fins i tot porc senglars, puguin arribar a circular per la via pública o zones de la nostra ciutat.

Pel que s’ha exposat anteriorment, proposem els següents

ACORDS

PRIMER. Que el servei de Protecció de la salut continuï, de la manera que es consideri més adient d’acord amb l’estat d’alarma encara vigent, les tasques de control de les espècies no protegides i considerades plagues, com ara rosegadors, aus urbanes, paneroles, mosquits, amb l’objectiu de mantenir-los dins un llindar de tolerància, de forma que no provoquin molèsties a la ciutadania, i per obvis motius d’higiene a la ciutat.

No obstant això, la Junta de Portaveus decidirà.

Terrassa, abril de 2020

Nou comentari

Comparteix