MónTerrassa
Tot per Terrassa pensa que cal reconèixer el paper de les dones a la pagesia

Tot per Terrassa proposa un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A RECONÈIXER EL PAPER DE LES DONES AL MÓN RURAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del 2008 se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, celebració que va
néixer amb el ferm objectiu de reconèixer la funció i contribució decisiva de la dona
rural i amb el propòsit de reconèixer l’important paper que desenvolupen en
l’agricultura, ramaderia, emprenedoria rural i manteniment i cura de la població en el
medi rural.

Les dones han estat i són part activa i imprescindible de l’emprenedoria rural. És per
això que s’ha de garantir el seu apoderament ja que és fonamental per al benestar de
les comunitats rurals.

No hi haurà desenvolupament del medi rural sense la contribució i participació de les
dones en tots els àmbits i especialment en l’activitat econòmica i no podem oblidar la
importància del relleu generacional per a evitar el despoblament

Encara avui existeixen barreres que continuen limitant el poder de les dones rurals,
situació que està empitjorant degut a la Pandèmia i que agreugen les desigualtats de
gènere en les zones rurals, així i amb poques excepcions, tots els indicadors de
gènere mostren que les dones en l’àmbit rural es troben en pitjors condicions que els
homes del camp i que les dones urbanes.

La falta d’oportunitats per a accedir i romandre en el mercat laboral, les dificultats
d’accés a infraestructures i serveis públics, l’escassa participació en els diferents
òrgans de presa de decisions, la invisibilización dels treballs, especialment els treballs
de cures, que han realitzat i realitzen les dones en el medi rural o la permanència d’
estereotips i normes socials provoquen la marxa de les dones cap a la ciutat, la qual
cosa genera el despoblament, l’envelliment i la masculinización del medi rural.

Els governs han de generar polítiques públiques orientades a millorar la qualitat de
vida de les dones, sent conscients que la igualtat efectiva és un repte que requereix la
intervenció de tots els actors per a junts poder dissenyar i impulsar estratègies,
accions i polítiques públiques que permetin acabar amb les desigualtat.

Per aquestes raons i amb el compromís de visibilitzar i reconèixer el valor de
l’aportació de les dones a l’economia, la cultura, la societat, les cures i el
desenvolupament del medi rural, ens sumem a les reivindicacions del Dia Internacional
de les Dones Rurals. Reafirmannt el nostre compromís amb la inclusió de la
perspectiva de gènere en totes les polítiques locals.
És necessari donar impuls i fomentar polítiques públiques, actuacions i estratègies que
permetin acabar amb les bretxes de desigualtat en el medi rural i que contribueixin a
l’empoderament i enfortiment de la posició social, política i professional de les dones
en el medi rural.

ACORDS.

 • PRIMER: Reconeixer i defensar el paper de les dones com a motor
  imprescindible per al manteniment rural.
 • SEGON: Fer visible el necessari empoderament de les dones com a estratègia
  per al canvi social, econòmic i cultural.
 • TERCER: Continuar treballant en la promoció d’actuacions, programes i
  estratègies dirigides a garantir oportunitats laborals.
 • QUART: Fer arribar aquests acords a la Federación Española de Municipios y
  Provincias i ens adherim a la Declaració Institucional 15 Octubre-Dia
  Internacional de les Dones Rurals

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa