Terrassa se suma a l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità

La nova entitat té per objectiu defensar els municipis de la segona corona metropolitana i establir estratègies compartides

Els alcaldes i alcaldesses de Martorell, Vilafranca del Penedès, Mollet, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa han signat aquest dimarts la Declaració de Martorell, que comporta la constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. La nova entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat la importància d’aquesta nova entitat, i ha explicat que servirà «per donar un nou impuls a una manera de relacionar-nos que no substitueix les altres ja existents, sinó que les complementa i les enriqueix». A més, també ha assegurat que amb aquesta signatura «reprenem el camí, sobre unes noves bases i unes noves complicitats, que caldrà anar treballant i enfortint al voltant d’una agenda de temes compartits, amb visió municipalista, metropolitana i de país» i ha afirmat que treballaran posant en valor «dinàmiques que van més enllà de les nostres realitats comarcals, coordinar-nos en aquelles qüestions estratègiques en les quals tenim interessos comuns, pensant sempre en els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis».

Els municipis signants reivindiquen tenir veu en el seguiment del Pla Territorial Metropolità així com també, entre altres qüestions, participar al màxim al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que interpel·la al conjunt de la Regió. En aquest sentit proposen:

 1. Reclamar la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, contemplada en la llei del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i mai convocada.
 2. Treballar conjuntament amb les ciutats de l’AMB en els projectes d’aquelles infraestructures necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat del conjunt del sistema (Pla de Rodalies, sistema de tarifació del transport públic, infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.)
 3. Posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, amb l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per les fonts renovables i coordinar possibles accions en el marc de la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana (RMB): zones de baixes emissions, resiliència climàtica….
 4. Activar mecanismes semblants als que es van implementar amb la Llei de Barris i que van permetre intervencions d’èxit davant de situacions d’una gran complexitat, a partir d’una actuació conjunta i compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important suport financer per part d’aquesta. També impulsar les agendes urbanes locals com a estratègia per donar resposta a les diverses problemàtiques urbanes i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 5. Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la Generalitat, que permeti la rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 6. Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i definir estratègies per estimular la seva
  complementarietat, mitjançant el reforç, modernització i transició de l’activitat productiva cap a una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0 que reforci el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa.
 7. Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la consolidació de qualsevol projecte metropolità que es plantegi. Atendre la demanda de creixement de forma compatible amb el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, com paisatgístics i culturals; posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir la sobirania alimentària.
 8. Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que facilitin ser compartits i que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents municipis per fer front de manera similar a situacions similars.
 9. Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la RMB a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, reforçant l’especialització de cada territori i posant en valor les potencialitats d’aquest sistema heterogeni i complementari.
L’acalde de Terrassa, Jordi Ballart, en la constitució de l’Associació de l’Arc Metropolità de Barcelona

Nou comentari