MónTerrassa
Terrassa insta el govern espanyol a solucionar els problemes de Correus

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A OFERIR SUPORT AL SERVEI DE CORREOS DE LA CIUTAT EXPOSICIÓ DE MOTIUS, proposat per Tot per Terrassa

Aprovat per unanimitat i llegit en el ple pesencial d’aquest mes de naig

El grup Correos, pertanyent legalment a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A, és la més gran empresa pública espanyol. Creada al 1716, avui, compta amb una plantilla d’uns 54.000 treballadors i treballadores dels què 30.000 són carteres i carters. El seu capital és 100% públic propietat del Govern d’Espanya. L’auge de les compres on-line i dels serveis d’enviament de paqueteria a domicili, junt amb la davallada de l’enviament de cartes en paper fruit de la digitalització de les comunicacions personals i administratives, ha fet que l’empresa s’hagi hagut de plantejar una diversificació de la seva activitat comercial. Cal destacar que Correos és l’empresa designada per l’estat per a oferir el Servei Postal Universal, pel què rep una assignació dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat).

En el període entre 2008 i 2018 es comença a viure un augment de mobilitat interadministrativa de treballadors i treballadores que resultarà en una disminució d’un 21%. Aquesta disminució del 21% de la plantilla té com a efectes el fet que la plantilla present hagi de cobrir més zones de repartiment de les que li correspondria segons la distribució originària de les diferents seccions de repartiment. Aquesta és la principal queixa i demanda dels treballadors i treballadores. A aquesta situació de menys personal, s’afegeix que l’empresa diversifica la seva activitat cercant noves fonts d’ingressos a partir de l’increment i priorització del repartiment de la paqueteria del comerç online. Aquesta priorització està anant en detriment de l’entrega de cartes, notificacions i certificats, doncs
prima l’atenció ràpida i àgil de l’entrega de paqueteria.

Aquesta situació està tenint efectes directes, segons treballadores i treballadors de l’empresa, sobre dos elements:

 • La sobrecàrrega de feina que suposa la disminució del 21% de la plantilla que s’està cobrint amb
  treball temporal i precari (la temporalitat ha passat del 22% al 34% en els darrers anys) està tenint un
  impacte sobre la salut laboral de les treballadores i treballadors, causant situacions de baixa i de condicions d’abús psicosocial per la pròpia dinàmica i tensió ambiental del servei.
 • Mal servei que s’està oferint per l’incompliment dels terminis d’entrega previstos; com que no hi ha
  capacitat de poder entregar tot a temps, s’ha de prioritzar els serveis a lliurar abans. Per tal d’alliberar
  espais d’emmagatzematge, es prioritza l’entrega de paquets on-line i es retarda els enviaments postals tradicionals.
  A les oficines de Terrassa s’ha arribat a la proposta d’una vaga indefinida de mitja jornada a partir del 31
  de maig de 2021.
  Entre el 2016 i el 2018 es va fer un nou dimensionament del servei a la ciutat, establint-hi 90 seccions de
  repartiment ordinari. Això suposava assumir la pèrdua del 10% de la plantilla i, segons els estatuts de
  l’empresa, haver de disposar com a mínim d’una persona per a cadascuna de les seccions. En aquest
  cas ha d’haver 90 treballadors i treballadores als serveis de la ciutat. Avui, segons l’empresa la ràtio està coberta i segons el Comitè de Vaga es compta amb una plantilla de 50 persones en els mesos
  de més volum de treball, el què vol dir que cada carter/a ha d’assumir entre 2-3 seccions.

 • ACORDS
  PRIMER.- INSTAR al Govern d’Espanya a posar solucions sobre la situació que estan vivint les diferents
  unitats de repartiment de Correos arreu del país i, en concret per la pròpia proposta que ens ocupa, a les
  oficines de la ciutat de Terrassa
  SEGON.- DEMANAR al Govern de l’Estat que, en la seva intervenció per a regular la situació que s’està
  vivint a l’empresa pública, es faci especial èmfasi intervenint en dos principals elements:
 1. Dimensionar amb les diferents seccions sindicals el volum de les diferents unitats de repartiment.
 2. Dotar les diferents unitats de repartiment de Correos de més personal fixe i en condicions laborals dignes per tal de poder atendre amb un servei de qualitat el servei postal universal pel què
  ha estat designada.
  TERCER.- INSTAR a totes les parts de les unitats de la ciutat de Terrassa a buscar conjuntament una solució a la situació que s’està vivint a les oficines de la nostra ciutat, oferint la pròpia incidència de l’Ajuntament de Terrassa en un paper actiu en la cerca d’acords entre l’empresa i els sindicats de treballadores i
  treballadors.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa