Les ordenances fiscals de 2020 contemplen un nou recàrrec del 50 per cent en l’IBI a immobles d’ús residencial desocupats de més de dos anys, que es liquidarà a 31 de desembre de cada any, previ tràmit d’audiència. La desocupació es comprovarà amb un indicatiu fiable com és el consum d’aigua. El recàrrec, es rebla des de l’Ajuntament, no es carregarà en el cas que la propietat no posseeixi cap altre habitatge.

Núria Marín, tinenta d’alcalde de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert i portaveu del Govern Municipal, afirma que no es cobrarà de manera automàtica atès que es contempla una entrevista abans amb els afectats. La regidora ha explicat que l’objectiu és que a la ciutat hi hagi el mínim de pisos buits

Nou comentari