El ple municipal portarà aquest dilluns a debat un possible canvi en el reglament de la Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa, òrgan assessor, de caràcter consultiu, que elabora propostes per a la denominació dels nous vials de la ciutat i, si escau, la modificació dels ja existents.

L’objectiu és reforçar el consens en l’elecció de noves denominacions. Això és perquè es considera que la ciutat de Terrassa té “poques oportunitats de creixement urbà en els propers anys i això deriva en el poc marge de denominar de cara al futur”. Com a conseqüència es creu que “el nous homenatges en forma de denominació han d’obtenir en el futur el mateix grau de consens, visió històrica i reconeixement social que ha aportat fins ara la Comissió”. Per aquest motiu, caldria completar el reglament de la Comissió de Nomenclàtor terrassenca per tal que les decisions que pren puguin ser elevades al ple o a l’alcaldia, tot recollint les informacions referents, continuant emetent altres estudis i informes sobre els assumptes que li siguin sotmesos relacionats amb el reglament.

Acord:

Primer.- Modificar el reglament de la Comissió del Nomenclator de Terrassa per tal que noves denominacions en espais i equipaments públics siguin també atribucions consultives pròpies per tal de recollir-les i elevar-les a la Corporació.

Nou comentari