MónTerrassa
Radiografia dels barris disseminats de Terrassa (1)

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor d’Estructura Territorial, Districtes i Equipaments, Noel Duque, han presentat avui el Projecte de millora dels serveis i la cohesió social als barris de baixa intensitat de població i disseminats de Terrassa. Respon a la voluntat de l’equip de Govern de repensar l’organització territorial del municipi i té l’objectiu de donar resposta i oferir instruments per poder atendre a les demandes de la població i contribuir a millorar la qualitat de vida dels i les residents en aquestes zones amb baixa densitat de població. La proposta està centrada en reforçar la cohesió social i la vinculació d’aquests nuclis a la ciutat i incrementar el sentiment de pertinença a Terrassa. Així, es projectaran programes, activitats i accions, impulsades de manera concertada des de l’Ajuntament, en què hi participarà el teixit associatiu dels nuclis implicats. 

Les zones on s’actuarà seran:

• Els habitatges de la Mancomunitat, a la Carretera Nacional 150, que formen part del Districte 2.

• A Vista Alegre, Les Carbonelles, Les Martines, Can Palet de Vista Alegre, al Districte4.

• A Can Gonteres, Els Caus-Els Pinetons, Pla del Bonaire-El Garrot, El Molinot, al Districte 5

.• A la Font de l’Espardanyera, que forma part del Districte 6

.• I a Can Parellada i Les Fonts, el Districte 7.

El districte 7 de Terrassa és el que té major població amb 8.869 habitants, d’un total de 12.186 habitants d’aquests
barris (amb les dades dels disseminats del districte 3 inclosos, territori que no està
previst incloure en aquest projecte), representant un 72,78% i amb una major densitat
de població.


De la resta de nuclis, Can Palet de Vista Alegre és el que té més habitants, 1.459,
seguit de Les Martines (inclòs Les Carbonelles), amb 621 habitants. Can Gonteres
segueix amb 387 habitants, i la resta de nuclis queden ja a molta distància, amb un
nombre d’habitants d’una forquilla entre 100 i 170. Quant a la densitat de població
són Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Font de l’Espardenyera, els que
tenen més, després de tot el districte 7.

Quant a gènere, hi ha un cert equilibri entre dones i homes a tots els territoris. Només es detecta un grau més alt de masculinitat al nucli d’habitatges del districte 2, a Vista
Alegre i els nuclis d’Els Caus-Pinetons.


Respecte l’edat mitjana, els barris més joves són Can Palet de Vista Alegre i Les
Fonts, amb una mitjana d’edat dels seus habitants per sota dels 40 anys, i els de
més edat, amb més de 50 anys de mitjana, trobem els nuclis del districte 2 i el del
Pla del Bonaire- El Garrot (en aquest s’hauria de valorar si la presència d’una
residència per a la gent gran, pot esbiaixar els resultats d’aquest indicador). Així com
l’edat mitja de la població dels nuclis és bastant coincident amb la mitja de Terrassa,
amb l’índex de sobreenvelliment sí que es detecta una tendència a la baixa, éssent
aquests barris, zones amb població més jove que a la resta de la ciutat (13,5% als
nuclis i 16,6% a Terrassa).

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa