PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER IMPLEMENTAR NOUS REVULSIUS EN L’ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA CIUTAT DE TERRASSA, presenta per PSC. Si s’aprova es llegirà al ple d’octubre.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Finalment, la normalitat torna a la nostra societat després de la pandèmia de la Covid-19 i ho fa després de molts mesos. Els actes culturals de l’àmbit de les arts escèniques, audiovisual o musical exhibits en sales, teatres o auditoris, a part del seu tancament temporal, han patit restriccions d’aforament que al marge de la limitació del públic interessat ha perjudicat també els diferents tipus d’ingressos per les diferents modalitats de taquillatge. (taquilla directa, inversa. Etc.) La Federación de la Música de España, Es Música, estima que el sector va perdre l’any 2020 uns 1.000 milions d’euros entre els subsectors de la música en directe, la música gravada i els drets d’autor, als que hauríem de sumar 7.000 milions més tenint en compte a les empreses i professionals altres sectors que participen de manera indirecta en la indústria musical. El 2020, el sector teatral va perdre el 60% dels ingressos i contractacions a Catalunya pel tancament provocat per la pandèmia. L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) xifra en 36 milions d’euros la pèrdua econòmica del sector a Barcelona el 2020 i, aquest any, les pèrdues ja s’enfilaven al mes de març fins als 14,5 milions d’euros. Aquestes i moltes altres dades que hi podríem incloure, ens situen objectivament en els efectes provocats tant en les pèrdues com en la limitació d’accés a la cultura a causa de la pandèmia en època de restriccions.

Ara que estem al 100% en els aforaments, creiem que és moment d’incentivar la tornada a fi d’omplir les sales de públic pel que fa als nostres equipaments. Per a tal objectiu, i durant unes setmanes, proposem unificar un preu únic a la baixa amb el propòsit de dinamitzar la tornada a la normalitat i fidelitzar nous públics alhora que també esdevingui un motiu més de celebració per haver deixat temps dificultosos enrere. Sense descuidar que paral·lelament s’enforteix el sector. D’altra banda per complementar aquest revulsiu proposem estendre la promoció que des de fa anys s’ofereix al Cinema Catalunya, que consisteix a emetre entrades gratuïtes als i les joves de la nostra ciutat que compleixen divuit anys durant l’esmentat any en curs, promovent-ho a la resta dels equipaments públics culturals. Aquesta acció completaria de manera efectiva i satisfactòria el “Bonus Cultural” proposat als propers pressupostos generals de l’Estat. Aquesta bonificació consisteix en 400 euros a totes les persones que compleixin divuit anys el pròxim 2022 per a l’adquisició de llibres o per al consum de qualsevol activitat artística com el cinema, el teatre, la música o la dansa.

Per totes aquestes consideracions proposem els següents acords.

ACORDS:

Primer.- Després de les restriccions d’aforaments, acotar en el temps un preu únic promocional de tornada a la normalitat pel que fa a les entrades als diferents equipaments públics municipals de la nostra ciutat.

Segon.- Estendre el programa d’accés gratuït als i les joves que compleixen 18 anys durant un any, vigent al Cinema Catalunya, a la resta d’equipaments teatrals i musicals públics de la ciutat.

Nou comentari