MónTerrassa
El PSC demana convertir els antics jutjats en un centre de Formació Professional

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) porta al ple d’aquest divendres una proposta de resolució per a reconvertir els antics jutjats en un centre de Formació Professional, per disposar dels espais necessaris per fer front a l’augment d’oferta formativa.

Acords

PRIMER. Demanar a la Generalitat de Catalunya adequar els espais dels antics jutjats de Terrassa en un Centre Integral de Formació Professional.

SEGON. Instar al Departament d’Educació de la Generalitat, d’acord amb el Consell de la FP, a la creació dels cicles formatius de grau mitjà i superior necessaris per a donar resposta a la demanda educativa i a les necessitats del mercat socio-laboral i a la planificació d’una oferta de formació de segones oportunitats.

TERCER. Comunicar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al Consell de la Formació Professional de Terrassa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A finals del mes de juliol es va fer públic que més de 700 joves de Terrassa no havien entrat als cicles formatius a on havien fet la preinscripció i estaven en llista d’espera. La preocupació i denúncia d’algunes famílies va disparar les alarmes i ràpidament es va veure que el problema era una manca de planificació a tot Catalunya, de dimensions molt greus, ja que estàvem parlant de més de 20.000 joves que no podrien seguir els estudis que havien triat. Joves que de no tenir assignada una plaça en aquest mes de setembre, quedaran obligats a un abandonament prematur escolar en contra de la seva voluntat i condemnats a un mercat laboral precari.

La Formació Professional facilita als joves les competències necessàries per a desenvolupar una activitat laboral i permet l’actualització tècnico-laboral de les persones que ja tenen l’acreditació professional. La inserció laboral que donen aquests estudis, la conjuntura econòmica i l’increment demogràfic ha fet que la demanda superi àmpliament a la planificació de l’oferta. Estem per tant davant un problema estructural que s’ha de resoldre des de les administracions.

Terrassa és un bon exemple d’aquest problema i per tant és urgent l’augment de l’oferta de cicles formatius a la ciutat. En aquesta planificació ha de tenir un paper important el Consell de la FP de Terrassa, com a òrgan necessari per a donar informació sobre les necessitats del mercat laboral i el desenvolupament de nous perfils professionals i ocupacionals. Hem de considerar la Formació Professional com una estratègia de país i de ciutat.

Però per aquest augment de l’oferta formativa cal disposar dels espais necessaris. En l’actualitat els centres de secundària tenen poca disponibilitat d’espais, degut a l’ocupació de l’alumnat d’estudis obligatoris. És per això, que fem la proposta de reconvertir l’edifici dels antics jutjats en un Centre Integral de Formació Professional. Aquest Centre hauria de fer una oferta de cicles reglats, i de mòduls de formació pels joves que avui dia ni estudien ni treballen, per a que puguin millorar les seves competències per a incorporar-se al món del treball, a temps que dignifiquem aquest espai contribuint a la dinamització econòmica de la ciutat».

Aquest edifici dels antics jutjats, que és propietat de la Generalitat de Catalunya, està situat a un dels llocs més preuats i millor comunicats de la ciutat i porta més de 12 anys sense cap utilitat i deteriorant-se, malgrat els molt intents de l’Ajuntament per aconseguir que tingui una utilitat per a la ciutat. Posar en servei aquest espai contribuirà també a la dinamització econòmica d’aquesta zona de Terrassa, recuperant el dinamisme que amb els jutjats va tenir i a dignificar l’edifici.

Els Centres Integrals de Formació Professional ofereixen un ventall d’itineraris professionals de gran qualitat formativa i faciliten la relació amb el teixit empresarial de la ciutat i el desenvolupament econòmic comunitari. L’espai dels jutjats també ens permetria planificar una oferta de formació de segones oportunitats, junt a l’oferta de cicles formatius i cursos d’actualització professional.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa