El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP), de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, ha triat l’Observatori de l’Aigua i el Qüestionari d’Obres de l’Ajuntament de Terrassa com a dues iniciatives per incloure dins el catàleg de més de 300 pràctiques que poden ser consultades per tots aquells organismes interessats a millorar els serveis de la ciutadania. Els organitzadors consideren que ambdues experiències representen una aportació innovadora i de qualitat que poden aplicar altres ajuntaments o entitats locals.

L’Observatori de l’Aigua ha estat descrit com a “bona pràctica”, dins l’àmbit de Participació Ciutadana, que engloba a un total de 53 iniciatives de tot Catalunya. El 10 de desembre de 2018, Terrassa va ser la primera gran ciutat catalana que va municipalitzar el servei d’abastament d’aigua potable, i el febrer de 2019 va començar a funcionar l’Observatori de l’Aigua, el nou òrgan que articula la participació ciutadana en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d’abastament d’aigua municipal. Aquest organisme gestor, que està adscrit a l’Ajuntament de Terrassa, té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, i amb capacitat d’assolir acords que han de ser considerats pel Govern municipal. Recentment, s’ha estrenat una nova web (http://www.oat.cat/) i també la presidència, que ostenta Bea Escribano, en substitució de Juan Martínez.

El Qüestionari d’obres ha rebut la distinció de “pràctica significativa”, dins l’apartat de Millora Urbana, que reuneix un total de 17 propostes. Aquesta eina digital, implantada el febrer de 2018 per l’Ajuntament, ajuda a la persona usuària a determinar el tipus de permís que necessita abans d’executar una nova construcció, instal·lació (com piscines provisionals, desmuntables o inflables) i petites reformes. D’aquesta manera, descobreix si necessita una llicència o una comunicació prèvia d’obres contestant a les preguntes formulades triant una de les tres, quatre o cinc opcions plantejades a cada qüestió. Al final del procés, s’obté la resposta desitjada, amb el tipus de permís, el preu de la taxa i la documentació tècnica requerida.

D’altra banda, un altre projecte de l’Ajuntament de Terrassa que ha estat inclòs aquest 2020 dins el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) és el taller ‘Records de tota una vida. Tallers d’estimulació cognitiva i afavoriment de l’àmbit psicològic, sociorelacional i emocional (Pràctica Significativa)’. El BBP també ha recollit el projecte ‘Enquestes ciutadanes amb l’Institut de Santa Eulàlia’, que és una iniciativa del professorat d’aquest IES que buscava tirar endavant un treball d’aplicació pràctica de matemàtiques que fos d’utilitat a la ciutat i que van començar el curs 2013/14.

Nou comentari