Junts per Terrassa proposa un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA DIFUSIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) I DELS DIES INTERNACIONALS I MUNDIALS QUE ES COMMEMOREN A TERRASSA. TAMBÉ ES PRESENTA INICIALMENT COM A PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER ANAR AL PLE D’OCTUBRE

Exposició de motius

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt d’objectius
relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions
Unides i promoguts com a Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible
que marcaran l’agenda mundial fins al 2030. Es tracta de 17 objectius i 169 metes
específiques.


Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar 193 estats i la
participació sense precedents de la societat civil amb una representació de diverses
ONG, empreses, etc.


Els Dies Internacionals són una excel·lent oportunitat per donar a conèixer cada un
d’aquests objectius i conscienciar sobre la importància de la seva consecució.
Des de fa anys, l’Ajuntament de Terrassa commemora diversos dies internacionals i
mundials de diferents maneres (actes, il·luminació façana de l’Ajuntament,
il·luminació de monuments de la ciutat, etc) no només com un recordatori sinó que
es persegueix generar algun tipus d’impacte, tant pel que fa a la conscienciació
social com a remarcar la tasca d’organitzacions.


Es tracta de posar en valor la capacitat transformadora de la comunicació pública
per tal d’afavorir el compromís social i la participació activa de les persones,
institucions, organitzacions i plataformes cíviques.


Ara cal anar més enllà i creiem que cal aprofundir en aquestes commemoracions
relacionades amb diferents causes socials i lligant-les amb els ODS.

D’altra banda, però, de poc serveix il·luminar la façana de l’Ajuntament, per exemple,
si no es difón què es commemora i quin n’és l’objectiu. I fer-ho només a través de les
xarxes socials institucionals, queda lluny de l’objectiu esperat de generar un gran
impacte en la consciència social.


Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus adopta els següents

ACORDS

Primer.- Fer una campanya informativa i comunicativa per donar a conèixer els ODS
i conscienciar sobre la importància de la seva consecució.

Segon.- Fer una campanya informativa i comunicativa per explicar el sentit de la
commemoració de cadascun dels dies internacionals i mundials que l’Ajuntament de
Terrassa commemora.

Tercer.- Instal·lar algun element informatiu, com una pantalla a l’Atri de l’Ajuntament,
que informi del per què s’il·lumina la façana de l’Ajuntament i què es commemora.

Nou comentari