En el passat ple del mes de juliol, l’Ajuntament va aprovar la contractació de quatre càrrecs eventuals, que se sumen al nomenament d’un càrrec que ja s’havia produït uns dies abans. En total, el govern va aprovar, a través del ple, fixar un total de 8 el nombre de personal eventual o de confiança que podria ser nomenat amb “caràcter no permanent” per a l’alcalde Jordi Ballart.

Es tracta de:

1- Josep Miquel Villagrasa Rodés amb dedicació exclusiva i una retribució de 50.893,53 € bruts/anuals. El seu encàrrec és dur a terme l’assistència i assessorament a l’equip de govern, específicament pel que fa a l’acompanyament en la coordinació, en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions de la ciutat, en la col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, així com en les posteriors valoracions dels mateixos, en l’elaboració de propostes de definició de les línies politiques i estratègiques, i en el seguiment del seu desenvolupament, dins l’àmbit de la Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat.

2- Susana López Sierra amb dedicació exclusiva i una retribució de 50.893,53 € bruts/anuals. El seu encàrrec és assistència i assessorament a l’equip de govern, específicament pel que fa a l’estudi, proposta, assessorament i col·laboració en el desenvolupament de xarxes socials, i en la creació de continguts en diversos formats per a xarxes socials, amb especial accent en la innovació i en la interrelació entre els diferents canals i suports de comunicació, amb la finalitat de fer més eficaç la informació a la ciutadania.

3- Rafael Homet Ventayol amb dedicació exclusiva i una retribució de 50.893,53 € bruts/anuals. El seu encàrrec és assistència i assessorament a l’equip de govern, específicament pel que fa a l’acompanyament en la coordinació, en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions de la ciutat, en la col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, així com en les posteriors valoracions dels mateixos, en l’elaboració de propostes de definició de les línies politiques i estratègiques, i en el seguiment del seu desenvolupament, dins l’àmbit d’Educació.

4- Antoni Verdaguer Serra (ha estat renovat ja que formava part del mandat anterior) amb dedicació exclusiva i una retribució de 50.893,53 € bruts/anuals. La seva tasca continuarà sent d’assistència i assessorament a l’equip de govern, específicament pel que fa a l’àmbit audiovisual i cinematogràfic.

Càrrec que va aprovar-se el 18 de juny:

Xavier Cardona Ruiz amb dedicació exclusiva, amb una retribució de 62.919,68 € bruts/anuals. El seu encàrrec és assistència i assessorament a l’alcalde en l’exercici de les seves funcions d’acció política i institucionals, l’acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions de la ciutat, l’elaboració de propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d’imatge de l’Ajuntament, col·laboració i assessorament en matèria de protocol, comunicació i difusió de l’alcaldia i en la definició i supervisió de l’agenda de l’alcalde.

Nou comentari