MónTerrassa
El PSC urgeix a reparar amb urgència els escocells de Terrassa

El PSC proposa un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA REPARACIÓ URGENT DELS ESCOCELLS DE LA CIUTAT.

Un escocell és el clot practicat al peu d’un arbre o arbust per tal de recollir
l’aigua de pluja o facilitar les regades. També permet afegir adob evitant la seva
dispersió. En ambients rurals i terrenys anivellats la forma més típica adopta la
forma d’un sot circular que envolta la soca de l’arbre a un nivell més baix que el
de l’entorn. També pot consistir en un monticle de terra, més alt que el voltant,
amb un clot en el seu interior. Una tercera forma incorpora elements i materials
auxiliars (pedres grosses, lloses, totxos, fustes o similars) per a formar una
mena de caixa que envolta la soca.


En ambients urbans, els arbres plantats en les voreres i places de les ciutats
han d’ocupar espais protegits amb superfícies dures, generalment
impermeables i compactes. Els escocells urbans – que poden adoptar formes
molt diferents- permeten la vida i creixement de l’arbre i la seva incorporació a
la comunitat. Des de fa molts anys han estat incorporats a la jardineria de les
ciutats. Amb la seva gran transformació urbanística de les darrers dècades,
Terrassa ha incorporat aquests elements de forma nombrosa i notable.


Des de les nombroses aplicacions ,algunes variants d’escocells poden
representar un cert perill. Un exemple típic és el d’un escocell quadrat de grans
dimensions amb un gran desnivell respecte de la vorera que l’envolta. Una
persona despistada pot prendre mal si no para compte i trepitja la vora de
l’escocell. A la nostra ciutat malauradament hem tingut accidents en aquests
sentit i alguns de greus. Els elements de protecció, però aplicats en alguns
caos permeten pal·liar, en part, les possibilitats d’accidents. escocells
protectors: quadrats, circulars, de formigó, de reixa metàl·lica, de ferro colat, de
pasta sintètica i permeable, d’alumini, etc. Sortosament a Terrassa la majoria
d’escocells disposen d’aquestes aplicacions ,però no tots. En alguns casos i de
forma econòmica i solvent s’ha actuat reomplin-los de sorra per apropar els
nivell i evitar-ne el perill.


Creiem que cal seguir actuant amb aquestes mesures tot contemplant les
diferents versions i d’acord amb les diferents tipologies dels arbres. Cal seguir
evitant accidents.


Per tot això, proposem el següent

ACORD

ÚNIC.- Actuar intensament i urgent sobre els escocells de la ciutat per evitar-ne
els desnivells que poden provocar accidents, utilitzant les tècniques més
adients i sostenibles que es creguin oportunes.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa