El PSC demana que Terrassa se sumi a “Espanya Nació Emprenedora”

La crisi de l'COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d'invertir en innovació per ser més resilients, diuen els socialistes

El PSC proposa un Acord de Junta de Portaveus en suport de l’estratègia “Espanya Nació Emprenedora”

Exposició de motius

En un món globalitzat en el qual la innovació és el principal motor de desenvolupament econòmic, Espanya no pot quedar-se enrere. Els països innovadors tenen economies més fortes i són estructuralment més resistents a les crisis, la qual cosa salvaguarda seu nivell i qualitat de vida i -per sobre de tot- seu Estat de benestar.

Les crisis tenen un impacte directe en el benestar de les persones. La crisi financera global de 2008 va afectar a Espanya amb especial virulència pel seu model de productivitat i la configuració de el seu mercat laboral. La crisi de l’COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d’invertir en innovació per ser més resilients.

L’Estratègia Espanya Nació Emprenedora presentada pel president de el Govern d’Espanya és una peça clau per a la transformació econòmica i social del nostre país. La necessitat de trobar solucions innovadores i àgils davant nous reptes ha fet que part de l’ecosistema
innovador hagi resistit amb fortalesa el cop econòmic de la pandèmia, mantenint la seva capacitat operativa gairebé intacta i podent oferir solucions a el mercat en moments convulsos. Aquesta fortalesa, capacitat d’adaptació i resiliència pot arribar a més parts de nostre teixit productiu per reduir l’impacte d’aquestes crisis.

L’Estratègia Espanya Nació Emprenedora és un document que vertebra l’aposta de l’ Govern de la Nació per posicionar Espanya com un país de referència en innovació i emprenedoria en un horitzó temporal a deu anys. Espanya Nació Emprenedora es configura com una missió de país, per tal de transformar Espanya basant-se en l’emprenedoria innovador, recolzant-se en els sectors tractors del nostre teixit productiu i afavorint un desenvolupament inclusiu que no deixi ningú enrere.

L’Estratègia Nació Emprenedora requerirà una mobilització sense precedents de diferents actors a nivell nacional, regional, provincial i local; tant públics com privats. Aquesta missió de país necessitarà una participació compromesa de totes les administracions públiques i la
involucració de diferents nivells administratius en tot el territori nacional i ha de reconèixer iniciatives de tot el territori nacional, recolzant els ecosistemes en les seves múltiples contextos i dinàmiques.


Les entitats locals, els cabildos i consells insulars, les diputacions i les comunitats autònomes, tenen l’oportunitat de projectar un futur més pròsper contribuint a l’Espanya Nació Emprenedora

Per aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents:

Primer.- Sumar-se a l’estratègia Espanya Nació Emprenedora definint la seva aportació a la
missió de país. Així mateix, contribuir a el desenvolupament de les mesures de l’estratègia amb actuacions
específiques, orientades a aconseguir les metes d’inversió, talent, escalabilitat i sector públic
emprenedor; treballar amb els sectors tractors i eliminar o reduir la bretxa de gènere, la bretxa
territorial, la bretxa socioeconòmica i la bretxa generacional.

Segon.- Propiciar la transformació econòmica i social a través de l’emprenedoria i la
innovació, adaptant-lo a la realitat i necessitats de cada territori.


Tercer.- Fomentar que les institucions i els empleats públics es converteixin en protagonistes
de la construcció d’un sector públic emprenedor, connectant-los amb la innovació, així com
teixir aliances amb els actors clau en l’activitat econòmica i empresarial.

Quart.- Difondre les bones pràctiques de l’estratègia Espanya Nació Emprenedora, fent
que serveixi de model quan una experiència tingui bons resultats i facilitant l’intercanvi
entre territoris.
Cinquè.- Fer visible les polítiques i accions que es duen a terme des de l’Ajuntament de Terrassa
que estiguin alineades amb l’objectiu de l’estratègia.
Sisè.- Contribuir a la difusió de la missió de l’estratègia Espanya Nació Emprenedora entre
tota la població.

Nou comentari