Cs demana condemnar els càntics “Pim, pam, pum que no quedi ni un” contra S’ha acabat

Ciutadans presenta al ple d’octubre, que se celebra aquest divendres, una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A CONDEMNAR ELS ATACS PATITS PER S’HA ACABAT! A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dijous 6 d’octubre d’enguany l’associació estudiantil d’àmbit universitari S’ha Acabat va convocar una carpa informativa a la Plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta carpa, que havia estat convocada amb tots els permisos reglamentaris i amb l’aprovació dels òrgans competents, tenia una duració prevista de tres hores (entre les 10:30 i les 13:30) i tenia la finalitat d’informar els estudiants del campus sobre l’activitat de¡ l’organització en qüestió.

Aquests, però, no van poder dur a terme la tasca per a la qual havien reservat un espai a la plaça principal de la UAB, ja que sobre les onze hores es van aproximar a la carpa un grup multitudinari d’estudiants que els van rodejar amb cànticcs com “PIM, PAM, PUM que no quedi ni un”, la marca amb la qual l’organització terrorista ETA marcava a les seves víctimes, “fora feixistes de la universitat”, insults als qui es trobaven a la carpa i altres improperis de caràcter masclista cap a la presidenta de l’organització S’ha Acabat!.

Aquests alumnes es trobaven rodejats i amb l’única protecció que podien oferir uns quants treballadors d’una empresa de seguretat que van intentar, sense èxit, establir un cordó entre els qui havien organitzat una carpa informaƟva i la resta d’estudiants que s’havien concentrat per a boicotejar-la. En aquest context, la desena d’estudiants que es trobaven rodejats van trucar als mossos d’esquadra per a sol·licitar la seva intervenció immediata, ja que, com es va demostrar posteriorment, els efectius de seguretat eren insuficients per a poder garanƟr la seva integritat İsica. El rectorat de la Universitat no va autoritzar l’entrada
dels cossos policials, deixant de la mà de Déu els estudiants que es trobaven envoltats per a una marea d’estudiants violents que impedien la seva llibertat de moviments, la llibertat d’expressió i la llibertat de reunió pacífica, entre d’altres.

L’inevitable va succeir amb la complaença del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i del senyor Elena i Garcia, Conseller d’Interior i que estava al corrent dels fets, ja que diversos Grups Parlamentaris l’havien adverƟt personalment a la sessió plenària del Parlament de Catalunya, l’equip de seguretat es va veure superat en nombre i va haver de cedir, deixant desemparats als estudiants que es trobaven a dins de la carpa.

Aquells que durant l’atac s’autodenominaven anƟfeixistes, tot i que amb les seves accions van demostrar ser tot el contrari, van trobar la carpa a terra, la van arrossegar fins a trencar- la, inuƟlitzar-la i van sostreure la gran majoria de material que tenia l’associació.

Els alumnes, en aquell moment, van quedar del tot desprotegits per part de l’Administració i de la Universitat i, com s’ha exposat, no van rebre auxili dels cossos i forces de seguretat tot
i haver paƟt diversos delictes. Entre aquests van paƟr el robatori de material, l’impediment
del legítimm exercici a la llibertat de reunió o manifestació amb violència penat amb entre dos
i tres anys segons l’arƟcle 514.4 del Codi Penal, un delicte d’odi penat a l’article 510 del Codi
Penal i un delicte de coaccions penat al Capítol III del Codi Penal, entre d’altres.


Sorprenentment, el paper del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona no va
quedar en la simple omissió de funcions, van fer un pas més enllà en forma de comunicat de
l’Equip de Govern de la UAB. A aquest comunicat, del tot errat, la Universitat Autònoma de
Barcelona va equiparar vícƟmes amb assetjadors sense condemnar l’atac paƟt per S’ha
Acabat! i sense recolzar a aquesta associació estudiantil.

Aquestes limitacions del dret fonamental d’expressió són del tot inconcebibles. Les
universitats han de ser un espai de diàleg on es respecƟn i promoguin els drets de tots els
ciutadans. No es pot permetre que un grup d’estudiants rodegin, coaccionin, robin i
amenacin İsicament o verbal a altres estudiants pel simple fet de no combregar amb les
idees d’aquells que usen la força per a intentar imposar les seves idees. Per tot l’anterior
proposem els següents

ACORDS

PRIMER. L’Ajuntament de Terrassa manifestarà públicament, a través del regidor
d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa, una condemna sense pal·liatius a la violència
patida a la carpa informativa instal·lada a la Plaça Cívica per membres de l’associació S’ha
Acabat! el dia 6 d’octubre.

SEGON. Instar a l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a obrir una
investigació per a dirimir responsabilitats dels autors de l’agressió patida contra l’associació
estudiantill S’ha Acabat! i que actuï en conseqüència.

TERCER. Instar a l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona a establir tots
els mecanismes que siguin necessaris per a garantir la llibertat d’expressió i reunió de tots
els estudiants del campus de la UAB.


QUART. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a instaurar tots els mecanismes que
siguin necessaris per evitar que es tornin a repetir incidents violents que limiƟn l’exercici
dels drets fonamentals als campus universitaris catalans.

Nou comentari