Carta del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana als partits que concorren a les municipals

Carta oberta a tots el Partits i formacions polítiques de l’Ajuntament de Terrassa, i als partits i formacions que concorren a les properes eleccions municipals.

El Plenari del II Parlament Ciutadà, reunit el 21 d’Abril de 2018, després d’haver realitzat dues jornades de reflexió, la primera sobre “Democràcia i Participació ciutadana” i la segona sobre “Els Drets Humans i l’aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, van aprovar cinc declaracions acompanyades de les seves respectives mocions amb el propòsit de ser traslladades a l’opinió pública i a l’Ajuntament de Terrassa per avançar en la consecució plena d’una administració que desenvolupi fermament el principi de subsidiarietat i sigui la garant dels drets humans a la nostra ciutat.

Aquestes mocions van ser presentades als diferents partits polítics representats al Ple de l’Ajuntament que redactaren, sobre la base d’aquestes mocions, les corresponents resolucions que van ser aprovades, en diferents sessions, pel Ple Municipal.

Aquestes resolucions van ser:

Resolució sobre democràcia i Participació ciutadana” aprovada al Ple del 28 de juny del 2018

Resolució sobre “El dret a l’habitatge i als subministraments bàsics” aprovada al Ple del 27 de setembre del 2018.

Sobre aquest tema, hem d’afegir la necessitat de dotar-nos d’un Pla local d’habitatge realitzat amb la participació real de la ciutadania que compti prèviament amb un bon diagnòstic sobre la situació a la nostra ciutat, cosa que no ha succeït amb el procés del PLH proposat per l’Ajuntament a cinc mesos de les eleccions, i que ha resultat un projecte frustrat amb el que això comporta per a una ciutat com Terrassa, on el dret a l’habitatge s’està vulnerant de forma continuada. (veure comunicat de premsa enviat avui sobre la Roda de premsa de la PAH, Sindicat de llogateres i Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana).

Resolucions sobre el “Dret a la Salut” desglossades en tres : Sanitat, Llei de dependència i Residències públiques” aprovades al Ple del 29 de Novembre del 2018.

Resolució sobre el “Dret a l’Educació” aprovada al Ple del 28 de Febrer del 2019.

Aquestes resolucions aprovades poden ser consultades per tots els partits i candidatures que es presenten a les properes eleccions municipals.

Tal com diu en el redactat d’aquestes resolucions: “l’administració local ha de ser proactiva i receptiva i ha de respondre sense cap mena de subterfugi a les peticions que formulin les entitats i col·lectius de la seva ciutat. No pot amagar la seva responsabilitat i s’ha de posar al costat de la seva ciutadania i treballar conjuntament en la consecució de les seves peticions.”

Entenen que aquestes resolucions, doncs, hauran de ser aplicades pel proper Govern Municipal i sota la supervisió de la resta de representats municipals del Ple, considerem, totalment imprescindible, que les reivindicacions plasmades en aquestes resolucions estiguin reflectides en els programes electorals dels diferents partits i formacions que concorren a les properes eleccions municipals.

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

Espai impulsor del Parlament Ciutadà de Terrassa

Nou comentari