Laura A. Portero i Samuel Martínez, secretària d'Igualtat i Primer Secretari de la JSC Terrassa

Laura A. Portero i Samuel Martínez, secretària d’Igualtat i Primer Secretari de la JSC Terrassa | JSC Terrassa

El 23 de setembre es celebra el Dia Internacional de la Bisexualitat, jornada molt important per reivindicar la visibilitat d’aquest sector del col·lectiu LGTBI+. Bisexual és aquella persona que és capaç de sentir atracció afectivo-sexual per una altra persona, tant del seu gènere com de l’oposat.

Existeix la bifòbia, que és qualsevol expressió que mitjançant una conducta manifesti rebuig, negació o discriminació cap a les persones bisexuals pel sol fet de ser-ho. Aquesta actitud d’odi i/o aversió s’estén al conjunt de la societat i fins i tot també dins del col·lectiu LGTBI+. Les formes més comuns d’expressar la bifòbia són, entre altres, pensar que ser bisexual és una fase, un conjunt de dubtes, un estat de confusió, transició o fins i tot una etiqueta per definir depravació i vici sexual. També és recurrent la invisibilització d’aquesta sexualitat i les etiquetes de heterosexual, gai o lesbiana canviants en el temps, com a finalitat de no reconèixer o acceptar l’existència de la bisexualitat. Però això no és així, les persones bisexuals tenen igual de clara la seva sexualitat que qualsevol altra part del col·lectiu LGTBI+ i de la societat.

És per això que des del 1999, tres activistes americans bisexuals (Wendy Curry, Gigi Raven i Michael Page) van decidir commemorar aquesta data per tal de manifestar que la bisexualitat és una sexualitat més i que el rebuig que patim aquesta minoria ha d’acabar. El 23 de Setembre coincideix amb l’aniversari de Gigi Raven i esdevé el motiu de la tria d’aquesta data. A dia d’avui, encara ens veiem afectades per aquestes conductes bifòbiques que promulguen i perpetuen la discriminació i és per això que és necessari reivindicar els nostres drets. Hi ha infinites maneres d’estimar i ser estimat i la bisexualitat és una més entre tantes altres. Al final el que creiem és que l’amor en totes les seves formes i possibilitats ha de poder amb tot. Hem madurat molt com a societat i el col·lectiu LGTBI+ està cada cop més acceptat, però encara queda molta feina a fer.

A la JSC estem contentes de poder comptar amb persones de tot tipus de sexualitat, identitat o ètnia. La pluralitat és un regal que hem de saber aprofitar. Amb respecte, amor i tolerància tot és possible i lluitarem fins el dia que no hi hagi ni un sol prejudici o conducta impròpia d’una societat oberta i lliure.

Laura A. Portero i Samuel Martínez

Secretària d’Igualtat i Primer Secretari de la JSC Terrassa

Nou comentari