Les Festes de Sant Sebastià van començar el dia 10 de gener amb la tradicional ofrena d’un pi al Sant a la Parròquia de Sant Joan, on el monssèn Joan Artur Boardman el va beneir en un acte que simbolitza la unió entre la simbologia religiosa i les festes populars.

Nou comentari