Alfons Catena impartint una sessió informativa | Cristóbal Castro

!--akiadsense-->

Estava llegint a MónTerrassa la noticia sobre la visita a la nostra ciutat del gran escriptor i narrador de viatges Josep Maria Espinàs i la seva relació amb la seva màquina d’escriure quan m’ha vingut el record d’aquell client que sempre em deia: “sí, sí, em sembla molt bé que vostè em redacti les clàusules del testament i anem a cal Notari, però si un dia vull canviar el testament d’emergència, el puc fer jo mateix a mà a casa?”. I jo sempre l’aconsellava de fer-ho mitjançant l’assessorament d’advocat i amb la fe pública notarial però acabava donant-li quatre regles bàsiques, que ara els explico:

Sí, el Codi civil Català permet el testament fet a mà però l’haurà d’escriure i signar de forma autògrafa, indicant sobretot el lloc, la data i l’hora de quan es redacta; si es fan esmenes o afegits cal salvar-los amb la signatura al costat; s’ha de redactar amb molta calma i amb lletra clara; explicar la situació personal i patrimonial de la família i, finalment, guardar-ho o bé en un lloc segur o bé lliurar-lo a alguna persona de molta, molta confiança perquè el conservi fins a la mort.

I, per què? Perquè normalment els testaments fets a mà són encara més expressius de la voluntat de la persona a l’hora d’afavorir o perjudicar algun familiar i si aquest perjudicat el descobreix abans que els altres familiars afavorits el trobin, pot tenir la temptació de destruir-lo i deixar la voluntat de la persona sense efecte.

A més, quan la persona mor, els beneficiaris del testament manuscrit l’han de portar al Notari qui amb la intervenció de tres testimonis que reconeguin la lletra de la persona i, si fa falta, amb un informe de la cal·ligrafia per un expert, acabarà homologant o no el testament i, els hereus que consten al testament manuscrit seran reconeguts així per la Llei, finalment o no.

D’altra banda, normalment qui redacta el testament manuscrit ho fa en solitud i sense el consell professional legal i pot cometre errors jurídics que puguin invalidar la seva voluntat o també pot passar que els seus desitjos per després de la mort no s’ajustin al que la Llei permet. Com ho va fer el meu client i vostès poden ara comprovar, un testament fet a mà i guardat a casa no sempre pot acabar sent útil i eficaç perquè el poden amagar, destruir i, si es porta a homologar, cal portar testimonis i informes d’experts cal·lígrafs. Total, unes despeses addicionals que els més propers al ja difunt, poden estalviar-se si el testament es formalitza de la forma ordinària.

Per això, el meu client acabava sempre dient: “d’acord, d’acord, senyor advocat, si vull canviar el meu testament, ja l’avisaré i demanaré hora per parlar-ne amb tranquil·litat i comptant amb vostè. Moltes gràcies”.

Alfons Catena Oliva

Advocat

Col·legiat 1.478 ICATER

Nou comentari

Comparteix