MónTerrassa
Tot x Terrassa vol que els conductors de bus siguin agents de l’autoritat

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER DEMANAR AL GOVERN ESPANYOL QUE CONSIDERI AGENTS DE L’AUTORITAT EN EL EJERCICI DE LES SEVES FUNCIONS ALS CONDUCTORS I CONDUCTORES DE L’AUTOBÚS, I EN CONSEQÜÈNCIA LES AGRESSIONS SIGUIN CONSIDERADES ACTES D’ATEMPTAT DE MANERA SIMILAR AL COL·LECTIU SANITARI I DOCENT I FER UNA CAMPANYA A FAVOR DEL RESPECTE, TRANSPORT SEGUR I COMPORTAMENT CÍVIC I RESPONSABLE A L’AUTOBÚS.

Núria Marín García, portaveu del Grup Municipal de Tot per Terrassa, d’acord amb allò que estableixen
els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La ciutat de Terrassa garanteix el dret a la mobilitat a través d’un sistema de Transport públic accessible,
per a tots i totes, i els conductors i conductores del transport públic de Terrassa efectuen el transport de
viatgers pels carrers de la ciutat de manera segura i responsable, respectant les normes del servei i
circulació, observant l’ús correcte i funcionaments d’acord amb els procediments.
El transport públic és un servei essencial, amb reconeixement sobretot en aquesta època de pandèmia
que han treballat i no han deixat de prestar un servei essencial a la ciutat, durant l’època més dura de la
pandèmia, inclús amb risc per la seva salut. El servei públic de transport a Terrassa està molt ben valorat
pels usuaris i usuàries, així el manifesten en l’enquesta anual. Els viatgers són cuidats en tots els sentits i
el responsable del bus, és el conductor i conductora, que necessiten treballar amb la màxima tranquil·litat
i ambient de confiança per la seva concentració i per a procurar que la circulació i altres incidències no
afectin els viatgers. Són els i les responsables de la seguretat dels viatgers, i tenen a les seves mans
vetllar per la seguretat dels passatgers.
La Llei del Parlament de 12/1987, va ser avalada pel TC, en el sentit de donar-los a les conductores i
conductors de bus, la condició d’agents d’autoritat amb funcions administratives, responsables de la
vigilància de l’observança dels viatgers, agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.
Els i les conductores tenen dret a rebre el tracte, la consideració i respecte conforme la seva tasca social,
i desenvolupar la seva tasca en un clima d’ordre i respecte, i hem constatat que a vegades pateixen
situacions no tolerables.
A més a més la crisi sanitària ha causat un increment de la tensió, i fa uns dies s’ha produït una agressió
greu per part d’un viatger a un conductor del bus, fet que ja ha estat jutjat i condemnat. També es
constaten algunes altres agressions que, de menor entitat, com les agressions verbals a aquests, actes
que provoquen un perjudici en la persona del conductor o conductora que també poden provocar
distracció al conductor, és cert que es produeixen per una minoria de viatgers, però el conductor i
conductora es mereix tots els respectes.
En aquests sentit, recentment i en nom de l’Ajuntament de Terrassa, hem comparegut com acusació
popular al procediment seguit en el Jutjat de Guàrdia de Terrassa, incoat amb motiu de la denúncia
interposada pel treballador de TMESA, , per l’agressió patida durant la seva jornada laboral en data 6
d’abril de 2021.
Aquest col·lectiu junt amb docents i professionals sanitaris són els més castigats pel que fa a actituds
verbals i físiques.
És pel que volem fer valdre la funció social que realitzen, mereixent tota l’atenció el tema d’agressions, i
fer una campanya contra aquestes actituds i agressions, campanya a favor del respecte als conductors i
conductores així com respecte als altres viatgers, i per un transport segur, sostenible, publicitar que són
agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.
Tenint en compte la importància del respecte cap al conductor entenem que igual que la
regulació administrativa, la regulació penal hauria de protegir-los, igual que es protegeix sanitaris i
docents, perquè ells també fan possible el dret a la mobilitat al que tots els ciutadans tenim dret, així seria
necessari que a l’efecte del codi penal, que a l’hora de la condemna per agressions, s’atengués l’agressió
al conductor com un atemptat, ampliant la seva protecció i prevenció d’agressions i inseguretat de
viatgers.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

ACORDS
PRIMER.- Manifestar rebuig a les agressions patides per conductors i conductores, i manifestar els nostre suport a aquest.
SEGON.- Fer una campanya per fer valdre la gran feina que fan els conductors i conductores del Transport Públic de la nostra ciutat, amb tot el reconeixement i el respecte que es mereixen i informant que són agents de l’autoritat quan exerceixen les seves funcions.
TERCER.- Demanar al govern d’ Espanya que modifiqui l’art 550 del CP, i inclogui com atemptat qualsevol agressió als conductors i conductores d’autobús en l’exercici de les seves funcions.
QUART.- Comparèixer en nom de l’Ajuntament de Terrassa com acusació particular quan són fets greus.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a l’empresa TMESA, i als representants sindicals dels treballadors i treballadores, així com a la Generalitat i al Govern d’Espanya

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa