MónTerrassa
Terrassa busca solucions al lloguer que paguen els estudiants desplaçats

En el ple telemàtic d’abril es va llegir una declaració de la junta de portaveus on s’inste al’Agència de l’Habitatge de Catalunya que faci de mediador entre arrendadors i joves estudiants per tal de trobar una solució que satisfaci les parts davant l’actual situació d’alarma. I tambés es demana al govern espanyol a modificar el decret d’alarma per tal de donar resposta adequada a la problemàtica dels pisos de lloguer d’estudiants condemnats a pagar un lloguer que ja no fan servir degut a les circumstancies actuals de l’estat d’alarma.

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE MESURES EN RELACIÓ ALS LLOGUERS D’HABITAGES QUE PAGAN ELS ESTUDIANTS DESPLAÇATS (aprovada per unanimitat)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el context d’una situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19, declarada com a pandèmia per part de l’OMS, i d’acord amb les mesures adoptades pel govern de d’Espanya i de Catalunya en el marc de l’activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya, i de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. En coherència, l’Ajuntament de Terrassa declarà la fase d’Emergència-1 dintre del Pla d’Emergència Municipal amb motiu de la situació causada pel coronavirus COVID-19. Estudiants terrassencs viuen durant el curs escolar en pisos de lloguer en d’altres localitats de Catalunya i en la resta d’Espanya, estimant més de 1.500 en universitats catalanes (sense comptar l’UAB). Així que quan es va decretar l’estat d’alarma una immensa majoria va optar per retornar a Terrassa per passar la quarantena amb les seves famílies. En aquests casos els estudiants es troben en dificultats per recuperar les seves pertinences, i d’altre banda el decret d’alarma no possibilita el trencament del contracte de lloguer. Atesa la situació, i davant la impossibilitat d’arribar a un acord entre les parts, i tenim en compte que es considera de difícil i complexa l’aplicació de la figura de “força major” per tal de poder trencar la relació arrendador/arrendatari. Pensem que cal trobar una solució que empari als arrendataris i que a la vegada no lesioni greument els interessos dels arrendadors.

Per tot plegat proposem els següents ACORDS

PRIMER.- Instem a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que faci de mediador entre arrendadors i joves estudiants per tal de trobar una solució que satisfaci les parts davant l’actual situació d’alarma.

SEGON.- Instem al Govern d’Espanya a modificar el decret d’alarma per tal de donar resposta adequada a la problemàtica dels pisos de lloguer d’estudiants condemnats a pagar un lloguer que ja no fan servir degut a les circumstancies actuals de l’estat d’alarma. Terrassa, abril de 2020

Nou comentari

Comparteix