L’Ajuntament habilitarà places d’aparcament nocturn a un tram de la carretera de Montcada

L’Ajuntament habilitarà noves places d’aparcament
nocturn a un tram de la carretera de Montcada

Dia: a partir de dilluns, 26 d’abril.
Hora: s’habilitarà l’estacionament nocturn, en horari de 20 h a 7 h.


Lloc: carril bus de la carretera de Montcada, en el tram comprès entre els carrers
de Miquel Servet i de Colom.

Actuació: s’habilitarà l’estacionament nocturn, en horari de 20 h del vespre a les 7
h del matí, al carril bus de la carretera Montcada, en el tram entre el carrer de
Miquel Servet i de Colom. Aquesta nova oferta d’aparcament gratuït a l’espai públic
vol donar una alternativa al veïnat de la zona, que guanyarà un total de 22 places
d’aparcament en aquest vial. L’aparcament nocturn es permetrà durant tots els dies
de la setmana.


Aquesta mesura s’ha pogut aplicar a la carretera de Montcada perquè la intensitat
de circulació que es registra en aquest vial en l’horari nocturn és baix i. per tant, es
considera que el servei d’autobús pot circular pel carril genèric des de les 20 h.
L’Ajuntament valora la possibilitat de realitzar actuacions similars en d’altres zones
de la ciutat.

Nou comentari