MónTerrassa
I ara, celebrar casaments civils a la Masia Freixa, Cartoixa, Casa Alegre, Parc Audiovisual

Acord de Junta de Portaveus per ampliar l’oferta d’espais de celebració dels casaments civils a l’Ajuntament de Terrassa, presentat pel PSC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya i cada vegada més ciutadans hi vénen a viure i l’exigència de prestació de servei des de l’Ajuntament és més gran. Els casaments civils són uns dels serveis més demandats per les persones que viuen a Terrassa i, fins tot, per ciutadans que viuen a altres ciutats però tenen el desig de contraure matrimoni a la nostra ciutat. Les cerimònies solen ser al Saló de Plens de l’Ajuntament però cada vegada són més els ciutadans que ens demanen celebrar el seu casament civil en indrets de la ciutat més emblemàtics o catalogats pel seu interès històric o social. I Terrassa disposa d’un gran patrimoni d’edificis artístics i culturals l’ús dels quals no està prou aprofitat. Indrets com la Masia Freixa, el Parc Audiovisual o la Casa Museu Alegre de Sagrera són indrets on es podrien fer també, els casaments civils. Si mirem altres ciutats, per exemple Vilanova i la Geltrú, a banda de l’Ajuntament, també celebra casaments al Castell de la Geltrú, la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, el Museu Romàntic Can Papiol i la Masia d’en Cabanyes. Per oferir un servei d’excel·lència al ciutadà, i alhora original i adaptat als temps canviants, cal dotar de més recursos tant humans com logístics, a l’actual servei de Protocol pel que fa a la gestió i tramitació dels casaments civils a l’Ajuntament de Terrassa.

Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Que els casaments civils organitzats per l’Ajuntament de Terrassa se celebrin no només al Saló de Plens, Sala de Govern o en els despatxos de les Regidories (en el cas dels casaments- exprés), sinó que s’ampliï l’oferta de les ubicacions que alguns ciutadans ja demanden, com són la Masia Freixa, el Parc Audiovisual, el Saló de la Casa Museu Alegre de Sagrera, la Sala del Castell Cartoixa de Vallparadís, la Sala d’Actes de la futura Casa de l’Esport (Antic Ajuntament), i altres espais que es pugin considerar.

Segon.- Reforçar el Servei de Protocol, a través d’una oficina específica o altre instrument que el Govern municipal consideri oportú, que atengui i guiï al ciutadà i l’acompanyi d’una manera eficient en tot el procés d’organització i celebració dels casaments civils.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa