La façana de la Casa Gros (o Bosch de Basea) esta en procés d’enderroc. Es tracta d’una casa de mitjans del segle XVIII tot i que va ser reformada als anys 60. Conservava la tipologia tradicional de les façanes populars del divuit, amb balcons al primer pis i petites finestres balconeres al segon, i cornisa de coronament. La Moreneta que hi havia tornarà al seu lloc quan es faci el nou edifici, amb locals comercials i pisos de lloguer i que conservarà bona part dels elements històrics i que li donen una gràcia especial.

Nou comentari