MónTerrassa
VÍDEO | Parlem del suïcidi, fem prevenció

El suïcidi és un greu problema de salut pública. Quina prevalença hi ha?

Efectivament el suïcidi és un problema de salut pública. És la principal causa de mort, no natural, a Catalunya i la resta de l’estat espanyol. Actualment, la prevalença està entorn al 6-6 ½ punts per cada 100.000 habitants, fet que ens situa en un nivell entremig, ja que a la resta del món la prevalença està entorn a 10,5 punts per 100.000 habitants. Aquestes dades indiquen que a l’estat espanyol durant l’any 2018 morissin més de 3.500 persones per suïcidi i d’aquestes més de 450 ho van fer a Catalunya. A nivell mundial, al 2016 van morir per suïcidi unes 800.000 persones, això representa una mort per suïcidi cada 40 segons.

És necessari parlar del tema i que els mitjans de comunicació en facin ressò?

Efectivament, el paper dels mitjans de comunicació és molt important en la prevenció del suïcidi, sobretot el fet de no parlant de casos concrets perquè hem vist que no ajuda i, fins i tot,  alguns autors parlen de risc de contaminació. Més aviat, s’ha d’informar a nivell general sobre el suïcidi, dels programes de prevenció i també informar i tractar el tema de l’estigma del suïcidi i dels problemes de salut mental i contribuir positivament a reconduir la situació.

Cal fer campanyes de prevenció? 

Les campanyes de prevenció són necessàries de la mateixa manera que s’han fet i es continuen fent campanyes per evitar els accidents de trànsit, també són molt necessàries les campanyes de prevenció del suïcidi. Hem vist l’impacte del suïcidi en la població general i també que és una de les principals causes de mort no natural, això fa que el suïcidi representi el doble de mortalitat no natural que els accidents de trànsit. Per tant, de la mateixa manera que les campanyes de trànsit han impactat favorablement en la reducció d’accidents mortals de transit, pensem que les campanyes de prevenció del suïcidi tindran també un impacte favorable en la reducció de la mortalitat. 

Com abordeu la conducta suïcida? 

Per abordar la conducta suïcida són importants dos factors: el primer és identificar si hi ha o no un trastorn mental. Aproximadament, fins el 90% dels intents de suïcidi succeeixen en persones amb un trastorn mental o amb un problema d’abús de drogues o addiccions. El segon factor és valorar el risc que l’intent ha implicat per orientar a la persona cap el recurs assistencial més indicat per a protegir-lo. Els intents d’intensitat més lleu o moderada s’intentarà orientar-los cap a recursos més comunitaris, com l’atenció primària o de salut mental i si l’intent és més greu s’haurà de valorar l’oportunitat d’un ingrés.

On poden acudir les persones per trobar ajuda per superar aquesta situació extrema?

El primer lloc poden buscar ajuda en el seu entorn immediat, amistats, família poden acompanyar-lo i ajudar-lo a buscar ajuda en el segon nivell que seria d’atenció assistencial a nivell sanitari. Que en primer lloc seria a nivell comunitari o de salut mental o en cas de ser necessari acudir a urgències on sol haver un psiquiatre de guàrdia. En els casos més aguts i urgents si l’entorn identifica un risc sempre poden trucar al servei d’emergències mèdiques 061 o 112.  

Quins criteris hem d’evitar per donar un suport més efectiu a aquestes persones i al seu entorn?

Per tal d’evitar conductes o pensaments en una persona que ha fet un intent de suïcidi. S’han de tenir en compte 3 aspectes: 

El primer lloc no hem de pensar que una persona que parla de fer un intent de suïcidi ho fa per cridar l’atenció. Sabem que la majoria de persones que s’han suïcidat o han fet un intent de suïcidi i fins a un 90% dels casos, les persones havien verbalitzat de manera implícita o explícita aquesta ideació. En segon lloc és pensar que si preguntem a algú sobre si vol realitzar un intent de suïcidi podem induir a què aquesta persona passi a l’acte, en canvi els professionals sabem que quan preguntem a una persona si té intencions de suïcidi, moltes vegades el fet de parlar-ne els alleugereix perquè dona peu a crear una alerta i un pla d’ajuda per sortir de aquesta situació.

En tercer lloc, a nivell d’actitud quan estem davant d’una persona que pensa en el suïcidi és molt important no jutjar-la sinó mantenir un actitud d’ajuda, d’escolta i d’acompanyament per tal de poder ajudar-los en aquest període tant difícil.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa