Durant tot el periode electoral estarà disponible el servei de consulta del cens electoral perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral i on han de votar.

Període hàbil de reclamacions: del 3 al 10 de novembre del 2017, ambdós inclosos.

El cens d’aquestes eleccions inclou les persones de nacionalitat espanyola, majors d’edat i empadronades fins l’1 d’agost de 2017.

L’Oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens i de la Secció i Mesa en la que li correspon votar.

L’Ajuntament de Terrassa ofereix un servei de consulta en línia del col·legi electoral. Per fer la consulta, heu d’entrar les dades que us demanem a continuació. Si les dades són correctes, podreu comprovar quin és el col·legi on podeu votar. Recordeu que les dades que us oferim aquí són de caràcter informatiu.

DNI Entreu el número de DNI tot junt i sense punts, i amb la lletra assignada, per exemple : 12345678A

Nom del carrer Entreu el nom de carrer, av., passeig, plaça, etc. sense accents i tot en lletra. No importa si ho feu en majúscules o minúscules, p. ex.: vint-i-dos de juliol

Número Entreu el número de carrer (no poseu número de pis, porta, bis, escala…). p. ex: 238

En cas de número bis, entreu aquí la lletra corresponent (A, B, C, D….).

Nou comentari

Comparteix