MónTerrassa
El Vallès Occidental, de les comarques amb la renda per habitant més alta

El Vallès Occidental destaca entre les comarques catalanes amb la renda per habitant més elevada, d’acord amb les últimes dades que exposa l’Observatori del Vallès Occidental de la Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per l’Idescat. La renda per habitant a la nostra comarca va ser de 18.500 euros l’any 2019, xifra que suposa un creixement del 4,5% en relació amb l’any anterior. Respecte del 2010, la xifra s’ha incrementat a la comarca en un 7,6%, el que representa 1.300 euros bruts més

La primera comarca que encapçala la llista continua sent el Barcelonès, amb 20.400 euros per habitant, el que suposa un 12,2% per sobre de la mitjana catalana de 18.200 euros. Seguidament s’hi troba el Baix Llobregat (18.900 euros), el Garraf (18.600 euros) i, en quarta posició, el Vallès Occidental, amb un xifra un 1,7% superior a la mitjana. 

Disparitats econòmiques dins la comarca

El detall territorial mostra els municipis del Vallès Occidental amb la renda per habitant més elevada i la mes baixa, unes dades que “posen en relleu les disparitats socioeconòmiques dins de la mateixa comarca”. Matadepera, amb 28.100 euros, és el municipi amb la renda per habitant més alta, seguit de Sant Cugat (25.800) i Sant Quirze (23.100). A l’altre costat, amb la renda més baixa es trobarien Badia (13.400 euros), Ripollet (16.100 euros) i Rubí (16.500 euros). Les xifres mostren que la renda per habitant de Matadepera duplica la de Badia del Vallès.

Un elevat component salarial

L’Observatori explica que la renda familiar disponible es calcula a partir de la diferència entre els recursos (remuneració d’assalariats, excedent brut d’explotació, prestacions socials, rendes de la propietat i altres transferències corrents) i els usos (impostos corrents sobre la renda i el patrimoni, cotitzacions socials netes, rendes de la propietat i altres transferències corrents). L’Idescat també publica dades desagregades sobre aquests dos components, la qual cosa permet caracteritzar socioeconòmicament els territoris en funció de l’origen de les rendes.

La remuneració d’assalariats és la principal font d’ingressos en totes les comarques. L’any 2019 els salaris van representar el 61,3% dels recursos de les famílies del Vallès Occidental, percentatge superior a la mitjana catalana (58,8%). Els ingressos derivats de les rendes empresarials i professionals van representar el 20,1%, proporció lleugerament per sota de la mitjana catalana (21,4%). Finalment, els ingressos provinents de les prestacions socials suposen el 18,5% dels principals recursos. El pes d’aquest component a la comarca també està per sota de la xifra del conjunt de Catalunya (19,8%).

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa