MónTerrassa
Terrassa incrementa la construcció i la reforma d’habitatges
Nous pisos a Terrassa
Una de les noves promocions immobiliàries a Terrassa | Alba Herrera

!--akiadsense-->

L’Ajuntament de Terrassa va registrar al llarg de 2017 un total de 1.641 llicències urbanístiques, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequacions de locals, xifra que representa un increment aproximat d’un 9% respecte a les 1.497 corresponents a 2016. Pel que fa a la tipologia, en aquest període es van tramitar 620 expedients per obres menors, 412 per adequacions de locals, 241 per obres majors i 183 per obertures de rases. Del total de 1.641 llicències sol·licitades, el Consistori va atorgar 1.454. Així ho recull l’estadística de llicències urbanístiques de l’exercici 2017.

L’Ajuntament de Terrassa va ingressar l’any 2017 un total de 669.739,87 euros en concepte de taxes urbanístiques, el que suposa un 56% més que l’exercici de l’any anterior, quan el Consistori va recaptar 422.395,09 euros. Destaca especialment l’augment de les llicències de tanques i sitges, obertura de rases, parcel·lació i comunicació d’obres. Pel concepte d’obres majors el Consistori va ingressar l’any passat 137.474,96 euros, un 15% més que el 2016, quan aquesta xifra va arribar als 119.532,06 euros.

Aquest increment en la recaptació confirma la tendència alcista de l’activitat immobiliària a Terrassa, que és una constant des de l’any 2014, tal i com demostra el fet que la ciutat hagi passat de 162.000 m2 de superfície construïda el 2014 als 273.000 m2 de 2017. Tanmateix, el 2017 també es va registrar l’increment més elevat en la sol·licitud de llicències d’obres majors per a la construcció d’habitatges de nova planta des de 2010, amb 537 expedients, que consoliden el creixement progressiu experimentat des de l’any 2014, punt d’inflexió de la crisi immobiliària, en què només es van sol·licitar llicències per a 15 habitatges, tots unifamiliars o bifamiliars.

La recuperació en aquests tres últims anys ha estat del 142%, ja que l’exercici de 2017 es va tancar amb 371 unitats d’habitatge sol·licitades, 321 de les quals en edificis plurifamiliars, una xifra que va triplicar la comptabilitzada el 2016. De les llicències concedides el 2017, 115 van correspondre a dues promocions al barri del Cementiri Vell i 98 a dues promocions del barri de Can Roca.

Menys aparcament però més ampliacions

L’any 2017, en canvi, es va tancar amb menys aparcaments (tant per superfície com per unitats) i menys locals que el 2016. Aquest descens s’explica pel fet que l’any 2016 es van atorgar les llicències d’aparcaments i locals comercials del centre comercial Terrassa Plaça, que va concentrar la majoria de llicències d’aquests tipus. En canvi, es va registrar un augment notable de la superfície industrial, que es va multiplicar gairebé per cinc i va passar de 4.298,05 m2 el 2016 a 20.434,99 m2 el 2017.

Habitatges i llicències
Habitatges i llicències | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

Pel que fa a les llicències d’ampliacions, l’exercici de 2017 va comptabilitzar un augment d’un 28% de les destinades a habitatges i van disminuir tant les concedides per ampliar aparcaments com locals. En relació a les reformes, l’Ajuntament va atorgar el 2017 més llicències per a habitatges, locals i naus industrials, i menys per a aparcaments. En general, pels conceptes de nova planta, ampliacions i reforma es va detectar a Terrassa un increment global de la superfície construïda o reformada (un 18% respecte a 2016) impulsat, principalment, pel pes de la reforma.

Pel que fa a la distribució geogràfica, el Districte 2 va ser el que va rebre més llicències, amb un total de 289, de les quals 276 corresponen a places d’aparcament. El segueixen el Districte 5, amb 186 llicències concedides, i el Districte 2, amb 127. En canvi, el que més llicències d’habitatge nou va registrar va ser el Districte 5 (83), seguit del Districte I amb 47. En l’apartat de reformes, el Districte 1 va concentrar l’activitat més important, amb 92 llicències per a la reforma d’habitatges i 125 per a locals.

Taula amb immobles de nova construcció
Taula amb immobles de nova construcció | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa