Els mercats municipals de Terrassa, Mercat de Sant Pere i Mercat de la Independència, volen convertir-se en 4.0, i per això des del govern han decidit fer una aposta per la renovació digital i modernització dels edificis. Per fer-ho però caldrà una empenta, i per això l’Ajuntament ha presentat fins a quatre projectes a la convocatòria oberta pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme dins del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançada pels fons europeus Next Generation.

Es tracta de quatre projectes, valorats en un cost total de 4,7 milions d’euros, que permetrien “transformar els equipaments, optimitzar les instal·lacions i incorporar serveis de valor afegit a través de la tecnologia per generar una experiència de compra-venda millorada i més agradable gràcies a la transformació digital, la millora de l’eficiència energètica i el confort, el reacondicionament de diverses àrees comercials i la incorporació de la tecnologia”, segons manifesta l’equip de govern en un comunicat.

Cal dir que dels 4,7 milions d’euros totals, són en realitat prop de 2 milions els que entren dins de la convocatòria oberta pel Ministeri, i que permetrien complir amb el marc temporal que s’estableix per dur a terme el projecte i alhora ajudaria a no alterar el funcionament habitual dels mercats. Des del govern manifesten que dels 2 milions, 800 mil (més IVA) es cofinançaran amb fons municipals, mentre que el 54% restant, s’espera que arribin a través dels Next Generation. El consistori preveu que, si es reben els ajuts, els treballs que s’han presentat a la convocatòria d’enguany estiguin finalitzats el 31 de desembre de 2022.

Els quatre grans projectes

Al Mercat de la Independència s’ha presentat un projecte concret que té per objectiu millorar el confort tèrmic i lumínic de l’edifici, sempre tenen en compte criteris de sostenibilitat energètica i eficiència. És a dir, es busca aconseguir una millor il·luminació i una temperatura ambient més adequada, tant per als treballadors com pels usuaris de l’equipament. Per aconseguir-ho, es proposa dur a terme diverses actuacions separades en tres lots, i valorats en 4,2 milions d’euros. D’aquests, només s’ha presentat el primer a aquesta convocatòria, amb un cost de 1.495.507,90 euros, i que es centra en la reparació de la coberta, de l’estructura, de la lluerna lineal i del sistema de sanejament. Els lots 2 i 3 de treballs es centren en la reparació de les obertures i dels porticons de la façana, així com la reparació de l’envoltant del mercat, i estan pressupostats en 2.684.272,66 euros.

El projecte presentat sobre el Mercat de Sant Pere es basa principalment en la rehabilitació de la xarxa de sanejament. Està valorat en 204 mil euros, dins dels quals s’inclouen les actuacions al sistema estructural, la compartimentació dels interiors horitzontals; en el sistema d’acondicionament, instal·lacions i serveis; i en el sistema de recollida, canalització i d’evacuació d’aigües.

Els altres dos projectes s’emmarquen dins de la transformació digital dels mercats, i afecta tant el de la Independència com el de Sant Pere. El primer, valorat amb 43 mil euros, es basa en la instal·lació de punts de lliurament intel·ligents, és a dir, la col·locació d’unes taquilles intel·ligents i refrigerades que facilitin la compra i recollida d’aquells clients radicionals dels mercats. A més, es busca oferur un sistema online de “Click&Collect”. El segon, amb un cost total de 300 mil euros, preveu la incorporació d’un sistema de telegestió que permetria reduir el cost energètic monitoritzant les instal·lacions en temps real per detectar-ne possibles incidències i tenir un millor control d’accessos, la qual cosa optimitzaria el confort i l’eficiència energètica basant-se en el flux de persones als equipaments. També es pretén la instal·lació de wifi, per dotar al teixit comercial d’eines per a la transició al món digital que afavoreixin el comerç electrònic.


Nou comentari