Trobada del Consell Comarcal amb el Ministre d'Indústria per la reindustrialització de la comarca

Trobada del Consell Comarcal amb el Ministre d’Indústria per la reindustrialització de la comarca | CCVO

El Vallès Occidental ha rebut la visita del Secretario General de Indústria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, qui ha mantingut una trobada-reunió amb els membres del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental. Durant la reunió s’ha presentat l’experiència del Pacte a la comarca i s’han presentat quatre projectes per donar una resposta efectiva a les noves situacions i dificultats del sector.

Diferents representants municipals han estat els encarregats de presentar els diferents projectes prioritzats des de la comarca per donar una resposta efectiva a les noves situacions i dificultats del sector. El vicepresident 1r del Consell Comarcal, conseller de desenvolupament econòmic, industrial i treball i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, ha explicat les línies de treball i les diferents mesures que s’estan portant a terme des del Pacte per a la Reindustrialització, destacant el model de governança basat en la cooperació público privada així com el treball realitzat en les 7 mesures que actualment estan en curs.

L’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha presentat un dels projectes del pla de xoc, la que fa referència a la Prevenció i reacció davant els EROs. Amb aquesta mesura es vol afrontar les conseqüències socials i econòmiques dels processos de deslocalització o tancament. També es vol establir mecanismes de detecció i anticipació de possibles casos de crisi empresarial i abordar-los de forma concertada, a més de consensuar una forma d’intervenció amb una cartera de serveis amb accions preventives i reactives, per les PIMEs afectades, les persones desocupades i la reindustrialització de les naus. Campos ha afirmat que aquest pla “preveu establir mecanismes de detecció i anticipació de possibles casos de crisi empresarial i abordar-los de forma concertada” i que “entre tots hem de minimitzar l’impacte social i econòmic dels processos de deslocalització i tancament industrial”.

El tinent d'alcalde Isaac Albert exposant el projecte impulsat per Terrassa

El tinent d’alcalde Isaac Albert exposant el projecte impulsat per Terrassa | AJ. Terrassa

L’alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez ha presentat el segon projecte del pla de xoc, en relació als polígons de la comarca i la revitalització dels espais productius. En aquest sentit es vol aconseguir que tots els polígons d’activitat econòmica tinguin fibra òptica, fomentar que tots els polígons tinguin associacions actives així com impulsar intervencions innovadores que poden anar des de la millora dels subministraments bàsics a plans integrals de mobilitat, simbiosi industrial. Martínez ha destacat la necessitat “imperiosa” de modernitzar els polígons industrials de la comarca. “Aquesta modernització ha de fer-se introduint aquelles infraestructures de comunicacions importants tenint en compte les millores de mobilitat i sostenibilitat”, ha apuntat.

El tinent d’alcalde de Terrassa, Isaac Albert, ha presentat el tercer projecte del pla de xoc, que fa referència a la Xarxa i serveis de fabricació digital. En aquest cas es vol donar respostes integrals als nous reptes de la innovació digital i tecnològica, fer créixer el talen fomentant l’emprenedoria i posicionar els espais de fabricació com un dels referents a l’hora d’accelerar l’apoderament digital en els àmbits social, educatiu i empresarial. Isaac Albert ha destacat “la necessitat de les empreses de la comarca de fer el pas de la tecnologia analògica a la tecnologia digital”.

La tinenta d’alcaldessa de Sabadell, Montse González, ha estat l’encarregada de presentar el quart projecte del pla de xoc: El Vallès Arrelat a la Indústria, que vol sensibilitzar el conjunt de la societat de la importància del sector industrial al Vallès Occidental, cohesionar la comarca i els seus agents a través del relat de la transformació del model productiu i promocionar el valor industrial i innovador. González també ha destacat “la necessitat de sensibilitzar en l’entorn de les vocacions industrials a l’àmbit educatiu” i ha fet referència al paper de la dona al món de la indústria.

Nou comentari