Quants habitants de Vacarisses es podrien alimentar amb el que es conrea al poble?

El tercer Tastet de Dades BCN Smart Rural, titulat Terres que alimenten, aborda l’autosuficiència alimentària

El tercer Tastet de Dades BCN Smart Rural, titulat Terres que alimenten, aborda l’autosuficiència alimentària dels municipis del territori a partir de la seva superfície agrícola disponible per abastir els seus ciutadans amb aliments de proximitat. Com està Vacarisses? La resposta és malament. L’autosuficiència és del 12.1 per cent.

Nou comentari