Pont Aurell i Armengol, de fer draps a centre per a persones amb malalties neurològiques

L'Ajuntament acorda cedir l'ús de la nau del carrer Sant Francesc a l'AVAN

El ple municipal d’abril, celebrat aquest divendres, ha aprovat l’inici de l’expedient de cessió d’ús de la nau Pont Aurell Armengol, situada al carrer Sant Francesc, a l’entitat sense ànim de lucre AVAN. La cessió seria per un termini de 50 anys i acollirà un centre d’atenció integral i especialitzada per a persones i famílies amb malaltia neurològica; i un espai de formació, prevenció i divulgació. L’entitat s’encarregarà de rehabilitar la nau abandonada i adaptar-la a les noves necessitats.

AVAN va néixer l’any 1993 a Terrassa fruit de la unió de 27 famílies que es van associar per tal que els seus familiars amb una malaltia neurològica poguessin aconseguir serveis i suports que necessitaven i que la sanitat pública del moment no cobria. La Fundació AVAN va néixer l’any 2005 vinculada a l’associació AVAN i alineada en els seus valors. Cobreix els serveis especials per a aquest col·lectiu i des de l’any 2013 gestiona les activitats assistencials que abans realitzava l’associació. Actualment l’AVAN té més de 1.100 famílies associades, atén més de 1.000 persones durant l’any i té seus a les ciutats de Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès.

La nau Pont, Aurell i Armengol estava ubicada al Vapor Martri situat entre els carrers Viveret, Baldric, Sant Marià i Sant Francesc. En principi, la seva activitat era la fabricació de draparia, evolucionant cap el teixit per calçat i derivats de l’indústria automobilística. Entrat el segle XXI, l’empresa es va traslladar a unes naus del polígon de Can Petit. El lloc ocupat pel vapor es va reconvertir en espai edificable on una immobiliària va construir edificis d’habitatges deixant la xemeneia de la fàbrica al bell mig del pati interior.

Nou comentari