MónTerrassa
El Ple aprova la congelació de les ordenances fiscals per a l’any 2023

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest matí, de forma provisional, la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2023. Així doncs, no s’incrementaran els impostos i taxes municipals per tercer any consecutiu. S’han aprovat amb els vots a favor de Tot per Terrassa (TxT) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb l’abstenció del Partit Socialista de Catalunya (PSC) i de Junts per Terrassa (JxT) i amb el vot en contra de Ciutadans Terrassa (Cs Terrassa).

El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, ha explicat que aquestes ordenances s’han dissenyat “per donar resposta a l’actual moment de complexitat econòmica que travessen els veïns i veïnes i les empreses de Terrassa, arran l’alça generalitzada dels preus”.

Principals modificacions a les Ordenances Fiscals

En la proposta aprovada en Ple extraordinari, s’introdueixen algunes modificacions a les ordenances amb l’objectiu d’adaptar-les a les condicions socials i econòmiques actuals. Les principals modificacions son:

  • L’Ajuntament recupera la gestió de l’impost sobre vehicles, que estava delegada a la Diputació de Barcelona.
  • Una de les principals modificacions es deriva de l’aprovació de la modificació puntual del POUM per ampliar l’inventari del patrimoni cultural de Terrassa. La modificació determina que les grans actuacions de transformació sobre aquests béns es tramitaran mitjançant el Pla especial urbanístic, mentre que la resta de caire menor es faran per llicència.
  • Bonificació per instal·lació de panells fotovoltaics per tal d’adequar-la a l’existència d’altres ajuts i subvencions públiques pel mateix concepte, determinant que amb el conjunt d’elles es pot obtenir un màxim del 50% del Pressupost d’Execució Material (PEM) de la instal·lació i, alhora, fixant uns topalls de costos bonificables amb l’objectiu de simplificar la tramitació i acotar possibles desviacions. En l’àmbit de les instal·lacions industrials i comercials es fixa un topall de 7.200 € de bonificació, equivalent al 10% del pressupost estimat d’una instal·lació del 80 kwp,

Canvis que comporta el nou gestor tributari

La principal novetat en el projecte d’Ordenances per al 2023 és l’entrada en funcionament del nou gestor tributari, que té alguns condicionant que afecten alguns aspectes:

  • Calendari fiscal: S’endarrereix el període de cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles un mes i mig respecte el calendari actual, posant-lo de 1 de març al 2 de maig.
  • Implantació del nou Pla personalitzat de pagament: La migració al nou sistema permet introduir una mesura facilitadora del pagament, podent fraccionar tots els impostos i taxes de cobrament periòdic a la qual s’estigui obligat en 12 terminis iguals (de caràcter mensual), 6 o 4 al llarg de l’any. Aquest pla personalitzat serà efectiu l’any 2024.
  • Creació del Compte fiscal personal: S’estableix la possibilitat que les persones interessades puguin assenyalar un compte corrent únic de relació amb l’Ajuntament, en el qual es carregaran tots els pagaments presents i futurs i en el qual es practicaran les possibles devolucions.
  • Major facilitat i flexibilitat en l’atorgament de fraccionaments i ajornaments de pagament: es simplifiquen els requisits per fraccionar el pagament de deutes pendents i s’amplien els topalls.

Principals modificacions a les taxes municipals

Les Ordenances Fiscals per al 2023 proposen canviar la forma de pagament de la taxa per tinença d’animals de companyia: Un pagament únic de la taxa en tota la vida de l’animal en el moment de la seva inscripció al cens municipal, en comptes del pagament anual. Una altra modificació fa referència a la taxa d’aprofitament de sòl, vol i subsòl de la via pública. S’ha creat un nou apartat específic relatiu a produccions audiovisuals, adaptant la tarifació vigent, però definint millor el seu àmbit d’aplicació.

Pel que fa a la taxa per la utilització d’espais d’equipaments i edificis municipals, s’han actualitzat els preus de la taxa per la neteja d’equipament als actualment vigents fruit de la darrera adjudicació del contracte de neteja. Per acabar, un altre reajustament fa referència als costos del servei de cementiri i cremació: Degut l’increment dels preus, els costos s’han disparat i esdevé imprescindible el seu reajustament. En aquest punt s’ha fet una anàlisi jurídica d’aquesta figura, la de l’actual taxa per drets de cremació, i se’n proposa la seva transformació de taxa a preu privat.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa