El Parc Audiovisual de Catalunya, ubicat a Terrassa, ha obert una convocatòria per a la selecció d’un responsable tècnic de manteniment. Es tracta d’un procés de contractació urgent i temporal, mitjançant un contracte de relleu. Amb els candidats que superin el procés selectiu es constituirà una bossa per a futures necessitats de llocs de treball vacants i contractacions temporals. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 27 de gener de 2022, inclòs.

Condicions del lloc de treball

• Lloc de treball: Responsable Tècnic/a de manteniment
• Categoria: Tècnic/a de manteniment – Grup professional 2 (conveni oficines i despatxos)
• Contracte de treball laboral temporal per cobrir jubilació parcial, contracte de relleu del 100% de la jornada fins a la data de jubilació ordinària del titular.
• Jornada de treball de 1.614,00 hores anuals (100% de la jornada)
• Retribució de 40.000€ anuals bruts, més la quantitat de 2.000 euros anuals bruts en concepte de plus per la disponibilitat i major dedicació requerida al lloc de treball

Entre les funcions que tindrà aquest responsable tècnic hi ha: Gestionar, planificar i supervisar les tasques que s’han de desenvolupar des de l’empresa; Assessorar tècnicament als comandaments superiors o als tècnics d’altres departaments en temes que tinguin relació amb la construcció i/o manteniment d’espais, per permetre la reparació de possibles incidències; Coordinar i supervisar i Realitzar les tasques de manteniment (conductiu, preventiu i correctiu) i conservació general dels elements que componen la instal·lació (espais, instal·lacions, telecomunicacions, xarxa aigua, clima, etc); Coordinar tot el referent a seguretat i emergències al recinte (coordinació del control d’accessos, implantació PAU, actuacions davant situacions meteorològiques diverses, etc); o bé atendre les consultes i demandes dels/ de les usuaris/àries intern/es i/o externs/es a través de l’atenció presencial, telefònica i/o telemàtica, donant resposta a aquelles per les que està facultat/da i/o derivant-les a altres companys/es i/o serveis quan sigui convenient, entre d’altres.

Entre els requisits mínims que es demanen per participar en el procés de selecció hi ha està en possessió del permís de conduir de classe B i tenir un títol de Grau en Enginyeria (elèctrica, civil, organització industrial, mecànica, electrònica, tecnologies industrials, o similar). Les instàncies s’hauran de presentar per Internet, a través de la Seu Electrònica municipal, mitjançant formulari específic per a la convocatòria Participació en processos selectius per al Parc Audiovisual de Catalunya, signat electrònicament amb certificat digital en el termini de 35 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria i de les bases a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.

Clica aquí per veure en detall condicions, funcions i requisits,

Comentaris

    Jonathan gul Luque Gener 12, 2022 | 10:39
    Hola buenos días ..si albañile i me dedico Acer todo tipo de reformas luz .agua .paleteria Pladur . Aluminio lo toco todo a la perfección llevo en este oficio 25 anos ativo sin parar un saludo .687479680

Nou comentari