Les empreses TIC creixen un 30% en cinc anys
Les empreses TIC creixen un 30% en cinc anys | iStock

!--akiadsense-->

El nombre d’assalariats al sector TIC ha crescut un 48% entre el 2013 i el 2018, coincidint amb el període de recuperació de l’economia després de la crisi, mentre que en la darrera dècada ho ha fet un 34,1%, segons una de les conclusions de l’Anàlisi territorial d’afiliacions i empreses al sector TIC, situació i recorregut del 2008 al 2018 elaborat per la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona en el marc de l’Informe Territorial 2019.

En termes d’ocupació, el sector tecnològic ha concentrat el 3,8% dels assalariats totals el 2018, un creixement considerable respecte el 3% que representava fa 10 anys. Concretament, concentra 94.400 afiliacions a la demarcació de Barcelona durant el 2018, un 6,7% més, mentre que les més de 5.000 empreses representen un augment del 4,1% respecte l’any anterior. Per la Cambra, aquestes dades demostren que el sector ha estat “resilient” durant els anys de crisi.

Pel que fa la distribució comarcal, només el Barcelonès concentra dues terceres parts del nombre d’afiliacions, amb un 68%, i de nombre d’empreses, un 62%. L’informe ho atribueix al fet que les activitats tecnològiques tendeixen a compartir espais, necessiten infraestructures digitals, universitats i espais de difusió de coneixement. D’altra banda, al Vallès Occidental s’hi concentra el 14,8% d’afiliacions del sector i un 13,6% de les empeses i al Baix Llobregat el 7,5% de les afiliacions i el 9,1% de les empreses.

L’informe destaca que moltes empreses han vist durant la recuperació econòmica una activitat amb potencial per créixer tant a curt com a llarg termini després que en cinc anys, entre el 2013 i el 2018, s’hagi passat de 3.893 empreses dedicades al sector a les 5.052 el 2018. Així mateix, la Cambra ressalta els beneficis del sector TIC perquè es creen llocs de treball altament qualificats i remunerats per sobre de la mitjana, atrau empreses d’altres sectors per subministrar serveis especialitats, capta talent i augmenta la productivitat de l’economia. De fet, el situa com un sector estratègic del desenvolupament futur i amb un paper clau per assolir els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.

Nou comentari