El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa ha dissenyat el programa pilot “Jove Decideix!” adreçat a joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que reuneixen factors personals de vulnerabilitat social. L’acció també es dirigeix a joves que, malgrat tenir una qualificació, no tenen un projecte laboral definit i manifesten necessitat d’assessorament per redefinir el seu objectiu formatiu o laboral.

La presentació del programa, que ha tingut lloc aquest matí a la sala d’actes de Foment de Terrassa, ha comptat amb la participació del tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez. “Jove Decideix!” està dissenyat per intervenir amb un mínim de 80 participants, que es repartiran en cinc grups de treball durant sis mesos, encara que no es descarta que el programa es prorrogui fins al desembre de 2020, tot facilitant-los aquelles actuacions d’orientació professional, formació professionalitzadora i intermediació laboral més adients per al desenvolupament del seu propi projecte professional.

Els principals objectius del programa passen per aconseguir que el o la jove triï el camí de la seva qualificació professional, ja sigui retornant al sistema educatiu formal, a la formació ocupacional o possibilitant la seva inserció laboral. També es vol apropar als i les participants al mercat laboral, facilitant-los la coneixença de diversos sectors, perfils professionals i dotant-los de les competències necessàries per desenvolupar una ocupació. El procés de selecció, que es farà mitjançant entrevistes o sessions informatives, s’intercalarà amb l’inici de les actuacions del programa per tal de recollir en tot moment les persones interessades en participar-hi. D’aquesta manera, els i les joves es podran anar incorporant al llarg dels sis mesos de durada del programa i, un cop admesos, se’ls hi farà una proposta d’actuació personalitzada, segons la seva situació, per tal que el o la participant pugui definir i executar un projecte S professional.

Les inscripcions es poden fer de manera presencial al Servei d’Ocupació (ctra. de Martorell, 95) de dilluns a divendres de 9 a 14 h. L’actuació “Jove Decideix!”, inclou accions en l’àmbit de l’orientació, la formació i la inserció laboral per tal d’oferir un ventall ampli en el disseny del programa. L’eix d’intervenció serà la persona i l’itinerari prendrà una direcció o una altra en funció dels seus interessos i motivacions. Es tracta de proporcionar als i les joves una atenció a mida de les seves necessitats i no marcada per un disseny previ d’accions. Les diferents àrees del Servei d’Ocupació es coordinaran per oferir aquest enfocament integral al programa. Així, en la fase d’orientació, es pretén la identificació de les pròpies competències, interessos i motivacions dels i les joves participants. Aquesta orientació en un context real facilitarà el coneixement i l’experimentació de diverses professions amb accions com la I Setmana de Professionals a mà (on es convida a empreses de diferents sectors per tal que expliquin els perfils professionals amb els què es treballen i les característiques concretes del seu àmbit); els Tastets d’Oficis; les visites a empreses; les pràctiques laborals; o l’exposició d’experìències d’èxit amb el testimoni de persones amb trajectòries professionals exitoses en àmbits que interessin els i les participants.

Pel que fa a la fase de formació, s’aprofitarà l’oferta formativa del territori per tal de donar resposta a les necessitats formatives de les persones participants derivant-les a projectes específics per a joves que comporten formació qualificadora, a l’oferta de cursos de Formació per l’Ocupació programada pel Servei d’Ocupació, o facilitant el retorn al sistema de formació reglada. D’altra banda, també es portaran a terme accions de formació en entorn digital (taller d’introducció a l’Arduino o taller de videocreació) per adquirir coneixements que puguin obrir noves oportunitats laborals i que ajudin a descobrir els i les joves participants noves motivacions i interessos.

Per últim, a la fase d’inserció, les persones participants aprendran tècniques de recerca de feina com tallers de curriculum vitae, de recerca activa per internet o de processos de selecció. Mitjançant la borsa de treball del Servei d’Ocupació també es farà intermediació laboral amb les persones participants i les empreses col·laboradores. El programa “Jove Decideix!” compta amb un pressupost de 68.400 euros per als primers sis mesos d’actuacions, que arribarà als 140.000 euros en cas de pròrroga fins al desembre de 2020, tots ells d’aportació municipal.

Nou comentari