Aquest dijous, la Direcció del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha informat a aquest comitè del contingut del Pla d’Empresa (altrament dit pla de reequilibri) consensuat entre la Direcció del CST i el CatSalut i que va ser aprovat en la reunió del Consell de Govern del CST del dia 29 de novembre. Dins del Pla d’Empresa aprovat hi ha tot un conjunt de mesures (denominades d’ajustament de RRHH”) que incideixen en les condicions de treball dels treballadors/es del CST.

Aquestes mesures són pràcticament les mateixes que el llavors apoderat del CST, Manel Balcells, va exposar al comitè d’empresa el passat mes de febrer i que van provocar mobilitzacions i reunions dels representants dels treballadors amb polítics municipals i d’àmbit català que van culminar amb la visita del conseller de Salut, Antoni Comín i de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a l’Hospital de Terrassa. En aquesta visita el Conseller Comin va anunciar la incorporació d’una part de l’activitat pública de la Clínica del Vallès al CST i que ”en cap cas” el reequilibri dels comptes del CST passaria per afectar les condicions laborals ni retributives dels treballadors/es del CST.

Ara però, el Pla de reequilibri presentat conté, a parer del comitè d’empresa “les mateixes retallades” i per aquest motiu en un comunicat penjat a les xarxes socials mostren el seu “absolut rebuig” a les mesures laborals contingudes al Pla, i insten al conseller Comín i a l’alcalde ballart a “aprofitar el període nadalenc per reflexionar sobre les seves promeses i compromisos i per reformular el Pla d’Empresa de manera que no contingui cap retallada laboral”.

No obstant això, en previsió que el Pla d’Empresa romangui inalterable, el comitè anuncia la convocatòria d’assemblees de treballadors/es el dia 9 de Gener per exposar la situació a tot el personal del CST i presentar propostes de mobilitzacions. Així mateix, el comitè d’empresa declara que el seu desig és “evitar l’inici de la conflictivitat, però la pau social, el manteniment de la qualitat del servei que oferim als nostres conciutadans i la sostenibilitat del CST no pot ser una altra vegada a canvi que els professionals tornin a veure minvades les seves condicions laborals i/o retributives”. En aquest sentit, el comitè responsabilitza directament a Generalitat i Ajuntament dels “perjudicis que puguin provocar les mobilitzacions que les mesures contingudes en el Pla d’Empresa obligaran a convocar”.

Nou comentari