L’impacte econòmic de la pandèmia del a CoviD-19 també ha tingut efectes molt negatius sobre el sector turístic de la comarca. La temporada d’estiu ha estat molt fluixa amb una ocupació hotelera del 20’7%. L’estiu del 2019 havia estat del 70’3%. Tot plegat ha comportat un impacte sobre el sector amb una pèrdua d’ocupació important. En contraposició, els habitatges de turisme rural de la comarca que han tingut uns índex d’ocupació força bons tota la temporada.

El Consell Comarcal fa públiques aquestes dades coincidint diumenge amb el Dia Mundial del Turisme, enguany marcat per l’impacte de la Covid-19 i la incertesa del sector. Des del Consell Comarcal s’ha treballat els darrers mesos de la mà de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per donar suport al sector, amb la realització de la campanya de promoció durant l’estiu i amb un contacte individualitzat amb el sector turístic públic i privat per la resolució de dubtes empresarials. També s’han realitzat accions de formació, recerca d’ajuts i difusió de les propostes dels productors, restauradors i hotelers.

Al Vallès Occidental, el sector turístic aplegava 25.374 llocs de treball a finals del segon trimestre de 2020, el que representa el 6’2% del total de llocs de treball. Respecte un any abans, la pèrdua d’ocupació al sector ha estat d’un 8’8%, amb 2.434 llocs de treball menys. Les persones assalariades han disminuït un 10’7% en el sector turístic i les treballadores per compte propi un 1’5%. També ha caigut el nombre d’empreses en un 9’7% (-264). L’atur registrat al sector turístic a mes de juny de 2020 ha incrementat un 30% respecte el juny de 2019.

Caiguda de les pernoctacions

Les dades de l’Enquesta d’ocupació del TDS (Tourism Data System) que el Consell Comarcal treballa de la mà del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona i Eurecat constaten una forta caiguda de l’ocupació en hotels de la comarca respecte l’any anterior a la temporada d’estiu: d’un 70,3% el 2019 a un 20,7% el 2020. Cal tenir en compte que es va incrementar el nombre de places de 5.805 llits en 2019 a 6.330 en 2020. En altres termes, l’any passat es van ocupar 4.080 llits i enguany només 1.310. Val a dir que el mes de juny es habitualment el mes amb major ocupació dels hotels de la comarca atès la gran quantitat d’esdeveniments esportius, molts internacionals que es realitzen. L’altre punta important d’ocupació es dona habitualment al mes de febrer març com a conseqüència de les fires i esdeveniments internacionals, que aquest any també han estat anul·lades.

En relació amb el mercat, hi ha hagut una pèrdua de pes de les pernoctacions d’estrangers molt significativa provocada pel tancament de les fronteres durant l’estat d’alarma. L’any passat eren el 48,8% del total i enguany baixen fins el 26,2%. La caiguda és generalitzada, però destaquen la menor xifra de pernoctacions de francesos, xinesos i britànics. Enguany, la majoria de les pernoctacions han estat d’espanyols (73,8% del total). Al Vallès Occidental, el mercat és sobretot intern, de Catalunya. Del total de pernoctacions, al voltant del 62% són de persones provinents d’altres parts de Catalunya. A més distància, se situen els visitants de Madrid (prop del 9%) i Andalusia (7%). La mitjana de dies d’estada també s’ha reduït, de 2,26 a 2,07.

Nou comentari