MónTerrassa
Comptadors de l’aigua a Terrassa: dubtes i què cal saber

A moltes persones usuàries del servei d’abastament d’aigua potable a Terrassa els ha sorprès la carta i el rebut que dies enrere va enviar Mina per la conservació i manteniment de comptadors, que són propietat del client o en règim de lloguer, i que es facturen mitjançant una altra empresa del Grup Mina; Servaigua.

Des de la Comissió permanent de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa s’ha emès un comunicat en què es recomana a les persones usuàries que abans de donar la seva conformitat a qualsevol nou contracte sobre gestió de comptadors amb Mina, tinguin en compte les següents consideracions:

– Segons la nova Ordre ICT/155/2020 la gesƟó de comptadors passa de ser obligatòria a opcional, com una garantia més sobre un producte, per la qual cosa, és el/la client/a qui decideix què fer. Això sí, però en el cas de no voler conƟnuar pagant aquest concepte de gestió de comptadors, haurà de comunicar la seva renúncia a Mina amb una antelació de 15 dies a la seva data de cobrament.

– El comptador s’haurà de canviar obligatòriament al final de la seva vida útil de 12 anys o per mal funcionament, encara que amb caràcter excepcional i a l’entrada en vigor de la nova Ordre, es podrà prorrogar durant cinc anys més la seva substitució.

Un FAQ

Com puc saber l’antiguitat del meu comptador? S’hauria de demanar a Mina que incorporés a la seva factura el número d’aparell i la data d’instal·lació.

Com podem saber si tenim un comptador en propietat o en règim de lloguer? En cas de no tenir el contracte a mà, s’hauria de demanar a Mina una còpia.

Què he de fer si durant més de 12 anys he anat pagant aquest contracte de gestió o lloguer de comptadors i no me l’han substituït? Doncs s’hauria de reclamar a Mina el compliment de les seves obligacions contractuals per tal que el substituïssin per un de nou sense cap cost.

Un cop substituït el comptador, la persona que en fa ús quedaria obligada a continuar pagant la tarifa anual a Mina del nou contracte de gestió o lloguer del comptador? La resposta és “no”. És una decisió voluntària i personal. Recordar que “L’obligació de gestió que assumeix la Societat s’entén per temps indefinit, però podrà acabar a voluntat de qualsevol de les dues parts, si es denuncia amb 15 dies d’antelació.

Recentment, Mina ha tornat a enviar factures de gestió de comptadors de l’any 2022. S’ha de pagar? L’OAT, aconsella fer-la efectiva, ja que han transcorregut tres trimestres del contracte actual.

Des de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa entenent que els comptadors són part intrínseca al sistema d’abastament d’aigua i, per tant, ha de ser assumit per Taigua. En conseqüència, desitgen que a principis de l’any 2023, Taigua i l’Administració Local facin efectiva la incorporació de comptadors com a nou servei dins de la tarifa i dins de la factura de l’aigua. “Tot aquest procés ha de ser acompanyat d’una campanya informativa que arribi a totes les persones usuàries del servei, amb l’objectiu principal d’iniciar una nova etapa en què la factura de l’aigua inclogui tots els conceptes vinculats a l’aigua i propis de la nostra gestió pública, sense més sorpreses ni costos addicionals”, exposen.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa