MónTerrassa
Cecot denuncia una gestió “nefasta” en la concessió de crèdits ICO

La Cecot s’ha tornat a dirigir per carta al president de l’ICO, José Carlos García de Quevedo, per posar en el seu coneixement el que ha denominat com l’últim “hit” de la banca en la tramitació a l’accés de crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i per accedir als avals, atorgats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per a facilitar aquests préstecs.

El missatge de la banca als sol·licitants és que l’aval de l’Estat té la condició d’aval subsidiari. Sobre aquesta base es fonamenta l’exigència de disposar d’aval de l’empresari per l’import total sol·licitat. Hem traslladat al president de l’ICO que el concepte de garantia subsidiària no s’esmenta en cap de les disposicions que s’han publicat en el BOE. Aquesta pràctica està generant situacions entre les empreses i autònoms associats a la Cecot on els crèdits d’aquestes operacions s’estan obtenint només amb avals del 180%, (100% aval de l’empresari + 80% aval ICO). Una situació que el teixit empresarial més enllà de considerar com una mala praxi, ni comparteix, ni entén.

Quan es van anunciar les línies de finançament de l’ICO per part del Govern d’Espanya, els autònoms i els empresaris van entendre i esperaven poder aconseguir aquests préstecs a uns tipus d’interès adequats i sense haver d’aportar garanties, ja que era el Ministeri d’Economia qui mitjançant l’ICO avalava les operacions. Ara bé, “veient el que han fet altres països europeus en aquesta qüestió, a criteri de la Cecot l’acompliment de la mesura del Govern d’Espanya, creada per aportar liquiditat i tresoreria a empreses i autònoms, passa per acordar i garantir l’aval a la banca”.

Una altra pràctica bancària amb què es troben les empreses, i que la Cecot ja va traslladar tant al Banc d’Espanya com a l’ICO, és que s’estan refinançant operacions en curs perquè es pugui aprofitar la garantia dels avals ICO sense que això aporti cap mena d’avantatge per les empreses. Aquesta pràctica encara s’està donant en determinades entitats. “Tot plegat, que el que havien de ser crèdits quasi automàtics per l’aval de l’Estat, s’estan demorant un mes, en alguns casos posant en perill la viabilitat de milers d’empreses i el trencament de la cadena de pagaments habitual generant impagats i devolucions innecessàries, l’efecte contrari al que suposem es perseguia amb aquests crèdits”, resum Abad.

Nou comentari

Comparteix