La junta de l’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) s’ha mostrat contrària a la proposta d’un nou sistema de cotitzacions per als treballadors autònoms plantejat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions aquesta setmana on el Govern proposa una quota d’autònoms d’entre 183 i 1.267 euros mensuals en un període transitori de nou anys a partir del 2023. “De fet, ja ens van mostrar crítics el mes de maig de l’any passat quan el Ministre Escrivà va distribuir un primer esborrany entre els agents socials”, afirma Enric Rius, president de l’Autcat.

Davant d’aquest anunci i a l’espera de poder analitzar el contingut del nou esborrany i fer les esmenes pertinents abans d’una aprovació definitiva, la Junta de l’Autcat es reitera en què la proposta de cotització en funció dels ingressos reals és la via idònia i una demanda històrica dels autònoms per equiparar no només les quotes sinó també les prestacions. Ara bé, “ja n’hi ha prou d’establir les cotitzacions dels autònoms en base a les necessitats de la Seguretat Social, enlloc de plantejar-les tenint en compte les necessitats dels autònoms”, reitera Rius. I afegeix que “cal una revisió a fons de la situació actual dels autònoms en relació a la Seguretat Social i ens manca conèixer la proposta per a les pensions. Consideren que “és de justícia que s’equipari l’aportació de recursos entre treballadors per compte aliè i treballadors autònoms perquè d’aquesta manera es pugui treballar de manera clara per eliminar el frau a través dels falsos autònoms i també de l’economia submergida que actualment representa un 22% del nostre PIB”.

Des de l’Autcat demanen “acabar amb la discriminació fiscal que pateixen els autònoms que no poden deduir-se les despeses vinculades a la seva activitat”. Expliquen que actualment els autònoms que tributen per estimació directa en l’IRPF estan sotmesos a una discriminació en relació a la seva capacitat de deduir despeses de l’activitat “per la gran desconfiança de l’administració tributària vers els seus administrats”. “El concepte d’exclusivitat de la despesa és un fre i una mesura injusta i molt poc realista a banda de difícil demostració. Cal doncs eliminar aquesta ‘exclusivitat’ dels actius i de les despeses aplicades a l’activitat i cal exigir simplement, la raonabilitat de la seva necessitat per l’exercici de la seva activitat de forma total o parcial”, expliquen. Per exemple, el vehicle o el telèfon mòbil. Consideren que és absurd que un autònom, depenent de l’activitat, hagi de tenir un vehicle particular i un altre per desplaçaments en l’activitat professionals.

Per a l’Autcat, la solució a tots aquests greuges comparatius passa per eliminar el règim d’autònoms i equiparar-lo al règim general, amb els mateixos drets i obligacions. Demanen establir un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena. “Tècnicament seria possible però encara no se’n parla. De fet ja s’han integrat altres règims com el de les treballadores de la llar, així que seria el moment d’incloure-ho en el diàleg social i tractar-ho dins del mateix paquet de mesures”. L’organització afirma que un sistema més equitatiu d’equiparació permetria abaratir els costos de cotització general.

Nou comentari