El seguiment de la vaga convocada per aquest 18 d’octubre entre els treballadors i treballadores del Consell Comarcal ha estat del 30%. Del total de 160 persones que conformen la plantilla, 48 s’han acollit al dret de vaga.

Pel que fa al Servei de Transport Escolar, s’ha prestat el servei en 83 de les 96 rutes existents per aquest curs escolar. En les 83 rutes en les quals s’ha operat, l’ocupació dels autocars ha estat del 15’5% dels i les alumnes. En aquest cas, les rutes de recollida de la tarda s’adequaran a les necessitats reals del servei per tal de mobilitzar els vehicles indispensables per garantir la tornada de l’alumnat que ha utilitzat el servei d’anada al matí.

Hi ha 13 rutes en les quals no s’ha operat, totes d’Educació Especial. En aquest cas, 7 rutes no s’han fet perquè la jornada de vaga coincideix amb un dia de lliure disposició escolar i unes altres 6 escoles ja van avisar que els alumnes no hi acudirien.

Nou comentari