Dolores Medrano Sánchez, 98 anys

Vetlla: sala 5, des del 28/04 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/04 a les 10 h

Cremació: 29-04-2019 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 30/04 a les 17 h

Francisco López Gimeno, 70 anys

Vetlla: sala 2, des del 28/04 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/04 a les 10.30 h

Inhumació: 29/04 a les 11 h

José Ramírez Arana, 85 anys

Vetlla: sala 7, des del 28/04 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/04 a les 17 h

Inhumació: 29/04 a les 17.30 h

Nou comentari