Antonia Ruiz Castillo, 67 anys

Vetlla: sala 4, des del 08/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/05 a les 10 h

Cremació: 10-05-2021 a les 10.30 h
Inhumació de cendres: 12/05 a les 9.30 h

José Martínez Soriano, 82 anys

Vetlla: sala 7, des del 09/05 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/05 a les 11 h

Cremació: 10/05 a les 11.30 h

Antonio Castillo Galindo, 71 anys

Vetlla: sala 9, des del 09/05 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/05 a les 12 h

Cremació: 10/05 a les 12.30 h

Nou comentari