L’Ajuntament de Castellbisbal ha obert la convocatòria pública per a l’elecció del càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a del municipi. Les persones interessades en optar a aquesta plaça poden presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa a partir d’ara i fins al pròxim 9 de novembre. Correspon al ple municipal de l’Ajuntament de Castellbibal, que és l’òrgan competent, l’elelecció del candidat/a a jutge de pau, mentre que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui l’acaba nomenant per un període de 4 anys. El candidat no li cap presentar la titulació en dret per accedir al càrrec ja que tenen competència només en l’àmbit civil, en aquells assumptes de quantia inferior als 90 euros.

Segons informa el govern municipal, la funció d’un jutge/jutgessa de pau és la de fer de pont entre la justícia i la comunitat. Per això, entre les seves tasques figuren la guàrdia i custòdia dels llibres de registre, fer actes de conciliació i mediació i judicis de faltes i cooperació amb la resta dels jutjats i tribunals. També intervé, per exemple, en la recollida de les actes de les meses electorals i en la celebració de casaments civils.

Les sol·licituds per ocupar el càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a de Castellbisbal es poden presentar de manera telemàtica omplint el tràmit d’instància genèrica al qual caldrà adjuntar el següent formulari de participació. D’altra banda, també es pot fer el tràmit de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castellbisbal (avinguda de Pau Casals, 9) durant l’horari d’atenció al públic, que és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats de pau: estan agrupats en 44 dels 49 partits judicials i potencialment atenen el 40% del total d’habitants del territori. Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. 

Nou comentari