MónTerrassa
Què opinen els partits polítics sobre el benestar dels animals a Terrassa

El Benestar Animal és un assumpte de gran importància que cada vegada preocupa més als terrassencs i terrassenques, un fet que es palpa en els programes electorals dels partits polítics de cara a les eleccions d’aquest diumenge 28 de maig, plens de propostes sobre la promoció d’adopcions, una tinença responsable o la protecció dels drets de les mascotes. Món Terrassa recull totes les propostes en matèria de Benestar Animal del programa electoral cada partit polític amb representació a l’Ajuntament (Tot per Terrassa, PSC, ERC, Ciutadans, i Junts per Terrassa).

Tots els grups coincideixen en algunes propostes, com la necessitat de conscienciar sobre la tinença d’animals de companyia o una millora en la gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD), però més enllà, cada partit compta amb les seves pròpies iniciatives per apostar i reforçar el benestar de les mascotes i animals a la ciutat. Les propostes de cada partit son les següents:

Propostes de Benestar Animal de Tot per Terrassa (TxT)

 • Crearem un centre de socialització i pas previ a l’adopció de gossos al CAAD que serà gestionat per entitats animalistes de la ciutat.
 • Increment del personal de la Regidoria de Benestar Animal fins a 5 persones.
 • Obrirem una de les piscines municipals de la ciutat per als gossos del CAAD una vegada per temporada.
 • Posarem en marxa un espai de dol i incineració dels animals difunts perquè les famílies puguin acomiadar-se adequadament dels seus éssers estimats.
 • Augmentarem la partida pressupostària de la Regidoria de Benestar Animal.
 • Crearem una línia de subvencions de recolzament a les entitats animalistes de la ciutat i la dotarem dins el pressupost de la pròpia Regidoria de Benestar Animal.
 • Posarem en marxa un pla de xoc amb la creació d’un major nombre d’espais de lliure circulació de gossos (com l’espai de lliure circulació del Bonaire, de Pla de Can Guardiola o de Can Parellada) i de millora dels existents reparant les seves mancances i renovant-los.
 • Treballarem en la conscienciació sobre de la necessitat de suprimir l’ús d’animals en esdeveniments culturals ciutadans de participació massiva per prevenir el sofriment dels animals.
 • Modificació de la ordenança que regula la taxa per pèrdua d’animals quan sigui la primera vegada que això succeeix i evitar la imposició de sanció en aquests casos. Estudi de casos especials.
 • Perseguirem i sancionarem administrativament i denunciarem civil i penalment a aquells tenidors d’animals (gossos, gats, fures, cavalls…) que tinguin en males condicions els seus animals, que els maltractin o es dediquin a la compravenda a la ciutat de Terrassa i habilitarem un telèfon per a les denúncies ciutadanes.
 • Renovarem el conveni de col·laboració amb ICATER en matèria d’assessoria legal en benestar animal.
 • Emprendrem una campanya de conscienciació d’arrendadors d’immobles perquè facilitin el lloguer a famílies amb animals.
 • Impulsarem campanyes de prevenció i conscienciació contra l’abandonament dels animals a les escoles.
 • Continuarem amb el pla de xoc del mètode CER (captura, esterilització i reintroducció) per controlar el creixement de les colònies felines de la ciutat.
 • Desenvoluparem a nivel de ciutat Pla estratègic i ètic de la gestió de colònies felines.
 • Treballarem en un protocol en col·laboració amb el servei d’urbanisme i les entitats animalistes perquè les noves empreses que s’instal·lin a la ciutat reservin un espai per a colònies preexistents de gats en les seves instal·lacions sempre que l’activitat desenvolupada sigui compatible amb aquesta actuació i no hi hagi limitacions normatives concretes.
 • Treballarem en un protocol en col·laboració amb el servei d’urbanisme i les entitats animalistes perquè en les noves promocions d’habitatge de la ciutat s’incloguin reserves de sol per a la construcció d’àrees de lliure circulació per a gossos.
 • Reforçarem el projecte “Llaços de Favors” i qualsevol projecte que distribueixi recursos dirigits a animals a la ciutat.
 • Obrirem un concurs per a la construcció d’un monument a les famílies acollidores/adoptants d’animals abandonats i a la pròpia memòria d’aquests.
 • Continuarem promovent el cicle de murals per la conscienciació del benestar animal en els barris.
 • Programarem i impartirem la formació en matèria de benestar animals i els drets dels animals als serveis amb competència en l’espai públic i a la Policia Municipal.
 • Revisarem els protocols de poda per a prevenir la afectació que aquesta pot tenir en els ocells autòctons.
 • Habilitarem fonts d’aigua per a abeurar els animals en diferents punts de la ciutat.
 • Implantarem una zona d’Agility a la ciutat.
 • Millorarem les instal·lacions i augmentarem l’espai per a gats en el centre d’atenció d’animals domèstics de Terrassa
 • Programarem reunions trimestrals de seguiment amb el voluntariat del CAAD.
 • Cercarem mètodes de protecció, per a que persones treballadores i cuidadores puguin avisar en cas d’accident.
 • Firmarem convenis amb recolzament econòmic i dotació pressupostària per a captar cases d’acollida i refugis a la ciutat per facilitar la socialització dels animals.
 • Introduirem la figura de l’etòleg al CAAD.
 • Alliberarem les/els professionals cuidadors del CAAD de les tasques de neteja de les gàbies per tal de que puguin dedicar la totalitat del seu temps a tasca de cura dels animals.
 • Habilitarem un servei depenent del CAAD que s’encarregarà temporalment de les mascotes en cas d’accident o hospitalització dels seus familiars humans.
 • Analitzarem la viabilitat d’emprendre al CAAD la substitució de gàbies per casetes.
 • Adjudicarem el servei de recollida d’animals a la via pública, preferentment a una empresa municipal de la ciutat o a una entitat de la ciutat.
 • Crearem un programa d’ajuts i subvencions per a la promoció de l’adopció a famílies que es facin càrrec d’animals de difícil adopció com els considerats PPP o els animals sènior.
 • Continuarem potenciant estacionalment la campanya “Més llum, menys soroll” per a gaudir d’una festivitat de Sant Joan més inclusiva i menys sorollosa. I lluitarem per disminuir l’ús de petards a festes de barri organitzades per entitats.
 • Promourem les bonificacions fiscals i les taxes de preus públics de les empreses pirotècniques que s’especialitzin en pirotècnia de baixa intensitat.
 • Elaborarem un Ban d’alcaldia que demanarà a la ciutadania que no es faci ús de la pirotècnia fins com a màxim 48 hores abans de la revetlla de Sant Joan per evitar el patiment dels animals de la ciutat.
 • Treballarem en un pla de comú acord amb les entitats per a que la festa dels Tres Tombs es faci en l’espai de l’anella verda de la ciutat.
 • Reforçarem els projectes conjunts de control respectuós de la població de porc senglar amb l’ús de mètodes anticonceptius.
 • Implantarem mesures de control de població de coloms mitjançant mesures anticonceptives.
 • Treballarem en el suport a famílies vulnerables per a la prevenció de l’abandonament voluntari.
 • Organitzarem un Canicross anual a la ciutat.
 • Seguirem organitzant una Festa dels Animals de Terrassa que serà la festa major dels animals de Terrassa i la Fira Animalista amb caràcter anual.
 • Valorarem amb la policia municipal la possibilitat de detectar animals perduts a la ciutat i la seva anella verda mitjançant drons.
 • Seguirem potenciant i dotant de recursos el Veganfest de Catalunya, el festival vegà a l’aire lliure més gran d’Europa.
 • Crearem un espai segur i ampli per a gats de colònia que no puguin tornar al lloc d’origen.
 • Tancarem convenis amb entitats i espais per a la recollida d’animals no domèstics.
 • Continuarem treballant per tal que no hi hagi gravacions d’anuncis o altres rodatges a la ciutat amb animals.
 • Evitarem publicitat a la nostra ciutat sobre espais aquàtics i altres espais on no es respecti el benestar dels animals.
 • Seguirem treballant per l’accés d’animals a transports públics seguint l’exemple de FGC.
 • Seguirem treballant per l’accés de gossos edificis públic
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) a Terrassa | Mireia Comas

Propostes de Benestar Animal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)

 • Destinarem els ingressos obtinguts per les infraccions de la Llei de protecció animal a actuacions que tinguin per objecte el foment de la protecció dels animals.
 • Fomentarem l’adopció d’animals del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics i treballarem per la conscienciació de la ciutadania per no comprar animals. 
 • Impulsarem la creació d’un servei d’acomiadament i incineració d’animals de companyia a la ciutat.
 • Obrirem una línia d’ajudes i subvencions a associacions que treballen amb animals abandonats per destinar-los a adopcions. 
 • Crearem el Consell Municipal de Benestar Animal com a instrument de participació ciutadania de les entitats que treballen a favor del benestar animal i el dotarem de competències efectives i pressupost.
 • Dotarem d’eines, recursos i personal a la regidoria de Benestar Animal per convertir-la en una eina real de promoció de la defensa dels animals a Terrassa.
 • Signarem un conveni amb el Col·legi de Veterinaris per prestar atenció veterinària als animals de les persones sense llar que viuen al carrer. 
 • Promourem l’esterilització de coloms i porcs senglars per evitar les batudes i la proliferació als barris.
 • Desenvoluparem accions de lluita contra l’abandonament animal de forma transversal en les polítiques i actuacions de l’ajuntament.
 • Promourem formacions específiques dels equips d’agents de policia municipal especialitzats en la recollida d’animals exòtics, el maltractament i la venda il·legal d’animals en general.
 • Crearem nous espais per a la lliure circulació d’animals compatibles amb la resta d’usos de l’espai públic.
 • Intensificarem el programa CER (Capturar-esterilitzar-retorn) com a mètode ètic de gestió de colònies d’animals amb l’assessorament i la col·laboració de les entitats animalistes i amb l’oferiment voluntari de les persones amb coneixements i formació.
 • Facilitarem la identificació dels animals de companyia i en cas de ser necessari per les condicions socioeconòmiques dels propietaris, també la vacunació i l’esterilització.
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) a Terrassa | Mireia Comas

Propostes de Benestar Animal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

 • Elaborarem un estudi de la incidència de l’augment d’animals domèstics en la ciutat: regular, censar i controlar.
 • Conscienciarem sobre la tinença cívica d’animals.
 • Implementarem el nou reglament de benestar animal.
 • Millorarem el servei de regulació i amonestació de les actituds incíviques dels propietaris (com la no recollida d’excrements) o en contra del benestar animal.
 • Acompanyarem i ajudarem les víctimes de violència de gènere que tinguin animals de companyia per tal de garantir que puguin abandonar el seu agressor duent amb elles el seu animal o proporcionant a l’animal un lloc d’acollida temporal per garantir la seva seguretat.
 • Permetrem l’accés de les famílies amb els seus animals de companyia als edificis municipals, principalment als destinats a informació turística i atenció a la ciutadania. La resta de dependències també permetran l’accés amb ells, sempre complint la normativa establerta en cada cas i respectant la resta d’usuaris (gossos lligats, no malmetre instal·lacions o portar morrió si és el cas).
 • Elaborarem un protocol d’actuació en casos d’accidents de trànsit, al carrer o en emergències amb evacuacions de la població quan hi hagi animals involucrats. Així com també en cas de desnonaments o comisos respecte d’animals maltractats o en mal estat de salut.
 • Elaborarem programes transversals i interdepartamentals dins l’ajuntament i crearem la figura del tècnic coordinador específic de benestar animal, amb les funcions de coordinar totes les actuacions.
 • Elaborarem o revisarem les ordenances municipals per adequar-les a una nova i major sensibilització vers els animals.
 • Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc.
 • Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i ens hi coordinarem.
 • Educarem per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers, activitats o campanyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació amb especial incidència als centres educatius.
 • Canviarem o transformarem les activitats realitzades al municipi que comportin el menyspreu per la vida animal, per unes d’altres que siguin més ètiques.
 • Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de la ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s’exposin els avantatges i beneficis que se n’obtenen. Cal socialitzar la necessitat de l’adopció, el no abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.
 • Millorarem la gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de companyia Terrassa (CAAD), especialment pel que fa a l’establiment d’acords de cofinançament amb els municipis de l’entorn de la ciutat beneficiaris de l’equipament: Matadepera, Montcada i Reixac, Polinyà, Rellinars, Rubí i Sant Quirze.
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) a Terrassa | Mireia Comas

Propostes de Benestar Animal de Ciutadans (Cs)

 • Permetrem la presència d’animals a les celebracions de la ciutat mitjançant sistemes de protecció i vigilància veterinària. En cap cas vetarem per principi la presència d’animals i a més donarem autonomia a les entitats culturals locals perquè decideixin com volen celebrar els festejos locals.
 • Seguirem ampliant l’atenció i els recursos per millorar el civisme amb relació a l’estat de l’espai espai públic, la convivència a zones d’oci i amb els animals de companyia als carrers i parcs.
 • Realitzarem campanyes de conscienciació sobre la tinença d’animals en espais públics urbans i millorarem el servei del CAAD.
La festa dels Tres Tombs a Terrassa/Cristóbal Castro

Propostes de Benestar Animal de Junts per Terrassa (JxT)

 • Implementarem mesures de socialització, com ara facilitar l’accés dels animals als espais públics; ampliarem el nombre de zones de lliure circulació de gossos en aquells barris on hi hagi dèficit.
 • Ampliarem l’assistència per part d’etòlegs al Centre de Protecció d’Animals Domèstics (CAAD) per tal de millorar la conducta dels animals amb trastorns de comportament per tal de facilitar-ne l’adopció.
 • Incrementarem els recursos humans i materials del CAAD per donar cobertura a les seves necessitats creixents.
 • Realitzarem campanyes de sensibilització per evitar l’abandonament dels animals.
 • Durem a terme campanyes periòdiques per potenciar l’adopció dels animals “invisibles” de les protectores.
 • Celebrarem 2 Fires anuals de l’adopció animal (primavera i tardor) on es convidarà a participar a totes les entitats protectores de la comarca.
 • Fomentarem les adopcions o acolliment d’animals de família per combatre la solitud de persones, especialment gent gran, sota supervisió dels serveis socials municipals, que escolliran l’animal més adient per a la convivència, segons el perfil d’aquest i de la persona destinatària, i avaluaran el nivell d’adaptació per consolidar o no l’adopció.
 • Augmentarem de forma significativa les sancions per maltractament i abandonament animal, establint un protocol ràpid i eficient per detectar-ne els casos.
 • Farem campanyes de control intensiu per detectar i sancionar aquells propietaris que no recullin els excrements de les seves mascotes conforme a la normativa actual.
 • Potenciarem els programes de gestió de colònies felines controlades, com el CER (captura, esterilització i retorn), amb assignació de carnets de cuidador/a a les persones que en tinguin encomanada la gestió i cercant la corresponent dotació de recursos.
 • Davant dels nous reptes en el control de les poblacions d’animals silvestres, apostarem clarament per l’adopció de sistemes ètics de control de les poblacions de fauna silvestre urbana i periurbana, com és el cas dels coloms, les cotorres o els senglars.
 • Es procurarà la formació continuada dels cossos de seguretat local per garantir
  la bona praxi d’actuació de serveis amb implicació d’animals, la seva interacció sense riscos per als animals ni les persones, i els coneixements necessaris sobre la normativa vinculant en matèria de protecció i benestar animal.
 • Iniciarem una campanya per identificar de manera oficial els establiments “pet friendly” de la ciutat i donar-los a conèixer, de manera que la ciutadania pugui gaudir de la ciutat acompanyada de les seves mascotes.
Un porc senglar es passeja pel barri Sant Llorenç de Terrassa | Vídeo La Nova Paris

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa