Talussos de la Riera de Gaià de Terrassa

!--akiadsense-->

Els Talussos de la Riera de Gaià formen part del Catàleg de Paratges d’Interès Natural i Paisagístic al municipi de Terrassa.

Situació geogràfica A la part baixa de la riera de Gaià. A l’alçada dels camps agrícoles de Can Font de Gaià

Accessos A la carretera que va de Terrassa a Rellinars prop del Km. 2,6 trobem uns desviació a mà esquerra que va a can Font de Gaià. Abans d’arribar a la masia creuem la riera de Gaià. Un cop a la llera de la riera anem baixant pel llit uns centenars de metres i trobarem les zones més altes de talussos erosionats.

Coordenades UTM: N: 4603634 E: 415265

Alçada: 310 m.

Interès Paisatgístic.

Valors a protegir // Vulnerabilitat El talussos i la llera de la riera. // Vehicles a motor passant per la zona. Urbanització de zones properes a la riera.

L’espai Zona de talussos d’alçades importants als marges de la rierà de Gaià. Es una zona on el material sedimentari tou ha estat fortament erosionat pel pas del torrent, generant formacions d’interès geològic. L’amplada de la llera del torrent i l’ús de la zona han fet que la vegetació de ribera sigui escassa.

Usos actuals Excursionisme.

Estat de conservació Mig.

Nou comentari